Personligt bokslut

Företag gör inventeringar, ibland fler gånger per år. Inventeringarna ger en överblick över företagets status och ligger till grund för företagets kommande investeringar och aktiviteter.

Så här i början på det nya året, och gärna kontinuerligt under året,  kan det vara värdefullt att göra ett personligt bokslut över året som gått. Ett personligt bokslut handlar om att se tillbaka på året/ tiden som gått – titta på vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Detta lägger grunden för att under nästa år/ tiden framför dig komma närmare dina visioner och mål.

Livet består av flera olika delar som på olika sätt relaterar till varandra. Det är värdefull att inventera varje del för sig för att skapa ökad medvetenhet om helheten. Dessa delar kan vara personlig utveckling, arbete, socialt umgänge, boende, ekonomi, livspartner/familj, motion och hälsa. Kanske har du någon annan rubrik som är värdefull för dig – använd dig då av denna.

Under varje rubrik skriver du ned

  1. Utvärdera. Vad har fungerat bra – Vad ska behållas/förstärkas?
  2. Uppskatta. Påminn dig, ofta,  om det som fungerat bra. Detta är ditt recept på framgång!
  3. Förändra – Vad ska förbättras/förändras?
  4. Handlingsplan – Hur/när/på vilket sätt/ med hjälp av vad/vem ska du genomföra förändringen?
  5. Vad kommer förändingen att ge dig/innebära för dig?
    En positiv känsla är ofta en stark motivator för förändring. Vilken känsla vill du uppnå med din förändring?

champagne

LYCKA TILL – DU ÄR VÄRD EN FANTASTISK TID

Skriv gärna din kommentar här: