Bli mera du!

Förverkliga dig själv- Bli mera Du!mera du

Som människor har vi en inneboende längtan att förverkliga oss själva, en drivkraft som ger livet en djupare mening. Mening i livet känner du då du tex. befinner dig på rätt plats och i rätt sammanhang, fysiskt såväl som själsligt. Att känna dig själv och dina behov är förutsättningar för att kunna vara på rätt plats och befinna dig i rätt sammanhang.

Att växa och utvecklas som människa handlar om att hitta dina egna resurser och se nya möjligheter. Det
Det handlar inte om att bli någon annan- det handlar om att bli mera du och att se storheten i att vara just Du!

Coaching- samtal för växande och utveckling

Coaching är samtal som ger dig nya perspektiv och kraft till nya handlingar så att du kan minska glappet mellan där du är och där du vill vara.

Vilsenhet, obeslutsamhet, dålig självkänsla, oro, relationer som inte fungerar tillfredsställande, otrivsel och stress är erfarenheter som kommer till oss alla under livet. Ibland går allt väldigt fort, du kanske upplever stress och otillräcklighet. Ibland står livet stilla, du kanske upplever frustration eller tristess. Ibland tar sig livet vägar du inte önskar, du kanske drabbas av arbetslöshet, ensamhet, minskad inspiration eller annan form av förändring i livet. Vid dessa tider i livet kan du behöva någon utomstående att tala med. Samtal med en coach ger dig tid och redskap för reflektion, insikt och handling- viktiga faktorer för växande och utveckling.

Som coach hjälper jag dig att hitta dina personliga potentialer och utgår från att du har både vilja och förmåga att ta eget ansvar för din egen förändring.

Du får inte tips eller goda råd för hur du ska agera. I stället får du frågor och anda redskap som hjälper dig att hitta dina egna svar. En förändring som är förankrad inom dig själv har goda förutsättningar att leda dig i önskad riktning.

Vad längtar du till?

I alla livets utmaningar finns en möjlighet att växa och bli stärkt.

Coaching handlar ofta om vardagsnära angelägenheter– så som mindre stress, bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer inom familjen eller på arbetet, stärkt självförtroende, bättre hälsa eller mer glädje i vardagen.

Känner du en längtan, en längtan att växa, utvecklas och skapa ny inspiration?sjalvforverkligande

– Vill du stärka din självkänsla?
– Vill du få bättre balans i livet?– Står du inför vägval i livet?
– Vill du utveckla dina relationer?
– Vill du skapa ny inspiration i livet/ arbetslivet?
– Vill du minska stress och öka ditt välbefinnande?
Behöver du hjälp att sätta mål, fokusera på dina mål, nå dina mål?

 

Du är den viktigaste personen i ditt liv- Boka möte med dig själv och din framtid!
Jag ser fram emot att få följa dig en bit på din resa!

/ Marie-Louice Wallin ICF Certifierad Coach (ACC)
www.novus-utveckling.se, www.novus-coachutbildning.se

Aktuella erbjudanden

Aktuella föreläsningar

Aktuella utbildningar

 

 

 

 

Skriv gärna din kommentar här: