Coaching- hur går det till?

Coaching handlar om att göra konkreta förändringar  för att du ska få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Dessa förändringar kan var på ett fysiskt eller mental/själsligt plan, ofta sker förändringar på flera plan parallellt. Personlig coaching (livscoaching)handlar om att  samtala om det som är viktigt för dig i livet.

Coaching -hur går det till?

Alla möten är individuella – så kommer även våra möten att vara. Förtroende och tillit är en av grundstenarna i ett utvecklande möte – därför bjuder jag in dig till ett öppet och ärligt samarbete.  Den som känner dig bäst och vet bäst vad du behöver är just du.  Jag är din reskamrat som har redskap som hjälper dig framåt genom att lyssna, utmana och uppmuntra dig.

Alla resor är olika långa – så även personliga förändringsprocesser. Antalet gånger vi behöver ses varierar, lika så hur ofta vi kommer att mötas. Det vanligaste är att vi har mer täta möten i början för att sedan träffas mer sällan. Ibland träffas vi ett par gånger och sedan kanske du väljer att arbeta med din förändring på egen hand ett tag, för att sedan boka nya möten för att ta nästa steg.

Varje möte är 60 min och vi varvar samtal med övningar. Mellan varje möte arbetar du själv med de delar som känns viktiga för att du ska göra framsteg på vägen.

Jag coachar både i fysiska möten på min mottagning och över Skype eller telefon

 

Mötet med mig som coach

Ett möte med mig som coach ger dig möjligheter att stanna upp och reflektera – att tänka i nya banor.  Vi samtalar om det som du just nu tycker är viktigt – vi tittar på detta från olika synvinklar för att hitta nya sätt att handla. Personlig coaching berör de stora och de små frågorna i livet.

Ett möte med mig kan vara både lekande lätt, tungt och svårmodigt – det är ju så det är att utvecklas och växa. I bland går det två steg fram och ett steg bakåt – det är en del i förändringsprocessen. Jag sporrar och utmanar dig för att fortsätta mot ditt mål.

 

Önskat läge

För att skapa en förändring behöver du hitta vad du vill, egentligen vill. När du har hittad detta har du hitta själva drivkraften i din förändring. Vilket är ditt mål? Hur kommer det att kännas/ se ut då du nått målet?

 

Nuläge

Jag lyssnar på och bekräftar dig där du befinner dig – det är alltid det som är utgångspunkten. Hur är det hos dig idag? Vad har du provat tidigare? (de flesta som uppsöker mig har redan gjort ett flertal försök att skapa den önskade förändringen)

 

Möjligheter – Nya alternativ

Om du gör som du brukar göra – blir det som det brukar bli! Personlig coaching handlar om att du gör nytt – göra skillnad för dig själv!

Vilka styrkor och resurser finns inom dig ?
Vilka resurser behöver du skaffa dig?
Om allt vore möjligt – Vad skulle du göra då?

 

Handlingsplan

Utifrån detta skapar du en handlingsplan för hur du ska gå till väga. Att träffa mig som coach innebär att du gör konkreta förändringar i ditt liv. Handlingsplanen anpassas efter dina behov och sker i din takt – med mig som din sporringpartner. Handlingsplanen innehåller både lång- och kortsiktiga mål. Kontinuerligt kan handlingsplanen behöva justeras – för att säkerställa att du är på rätt väg mot rätt mål.

 

Fira framgångar

Att fira dina framsteg och framgångar är en viktig del på den fortsatta resan mot målet. Att fira dig själv kan handla om att du talar om för dig själv vilket viktigt och värdefullt arbete du gör för dig själv, det kan handla om att du unnar dig en upplevelse eller ger dig själv en present.

  coachiching, coach  

 Ett möte med mig som coach ger dig möjligheter
att stanna upp och reflektera – att tänka i nya banor.

Som ICF Certifierad Coach (ACC)  följer jag ICF´s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Skriv gärna din kommentar här: