Coaching – Varför fungerar det?

Coaching – en kreativ process

Coaching handlar om att hitta hem, att hitta din kreativitet och längtan, dina drivkrafter, förmågor och styrkor. Coachning utgår från din egen vilja och förmåga till att ta ansvar för val och handlingar. Coaching har en tydlig struktur som tar fram din kreativitet och dina styrkor. Coaching har också ett tydligt motivationshöjande inslag. Motivation är en stark drivkraft och motor då det handlar om att skapa förändringar – både på det praktiska, konkreta och det mer mentala, abstrakta planet.

Coaching bygger på att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback för att skapa ökad medvetenhet, eget ansvar och fördjupat lärande. Coaching utmanar föreställningar och gränser som hindrar dig i livet.

Som coach arbetar jag som förändringsagent med uppdrag att hjälpa dig att skapa förändringar till ett mer optimalt och tillfredsställande tillstånd där du använder din fulla potential.  Det kan handla om förändringar i livet så som bättre hälsa, stärkt självkänsla, konflikthantering, stresshantering, yrkesmässig karriär eller vägval, relationer till nära och kära, relationer till arbetskollegor och arbetsledning . Det kan handla om livets små och livets stora frågor.

 

Vad är viktigt, verkligen viktigt, för dig?

I vårt allt mer komplexa och snabbt föränderliga samhälle har behovet av personlig utveckling ökat. Alla ställs vi inför ett större ansvar och allt fler beslut att fatta, i stort och smått, privat och yrkesmässigt. Vi lever i ett samhälle där förändringar sker snabbt och kravet på att kunna anpassa sig till dessa förändringar och att lära nytt är ständigt närvarande.
I en komplex och till delar kravfylld tillvaro är det lätt att tappa bort sig själv och att tappa bort vad jag vill, egentligen vill. Då vi tappar bort oss själva mår vi inte bra, vi tappar vår energi och vår motivation och blir där med mindre kreativa. Val och prioriteringar står ständigt för dörren – det handlar inte bara om att välja utan även om att välja bort.
För att göra kloka och hållbara val behöver du veta vad som är viktigt, verkligen är viktigt, för dig. Vilka val ger dig energi och mening och vilka tar din energi? Personlig coaching ger dig verktyg för att ta fram vad som är viktigt för dig, stötta dig i att sätta mål att hitta dina bästa sätt att nå dessa mål. Tydliga och konkreta mål är viktiga redskap för att skapa förändringar.

coaching

Vårt gemensamma mål blir att göra dig framgångsrik i att hitta din längtan,
dina drivkrafter,
styrkor och din kreativitet för att minska glappet
mellan där du är och där du vill vara

 

Marie-Louice Wallin, Cert Coach (ICF)
Skriv gärna din kommentar här: