Coachutbildning ICF godkänd

Tror du, precis som vi, att det mänskliga mötet är av största betydelse för att få människor att trivas, växa och utvecklas? Vill du arbeta med samtalet som verktyg  för att stödja utveckling, skapa motivation och engagemang? Då ska du anmäla dig till vår coachutbildning!

 

Coachutbildning  ICF godkänd
– Med möjlighet till internationell certifiering

 

 Coaching – Samtalet som plats för växande och utveckling 

Novus har skapat en coachutbildning som fokuserar på just mötet som plats för utveckling för både  enskilda individer och grupper. I vår coachutbildning får du konkreta verktyg och praktisk träning för att utveckla din kommunikativa förmåga och få en högre kvalitét i mötet med människor. Du lär dig grunderna i ett lösningsfokuserat samtalssätt som gynnar utveckling, ökar motivation och delaktighet.

Vår coachutbildning är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (International Coach Federation). Detta säkerställer för dig en utbildning av hög kvalitet och internationell standard.

Diplomerad Coach

Som Diplomerad Coach har du verktyg för att arbeta som coach inom personlig utveckling. Men också samtalsverktyg för många andra typer av samtal och i möten med människor. Coaching används som kompletterande kompetens i många yrken, tex lärare, rektorer, ledare, personalansvarig, hälso- och sjukvårdspersonal, alternativterapeuter m fl.

Coaching uppmuntrar din samtalspartner till att nå satta mål – i dialog, istället för i envägskommunikation. Ett coachande förhållningssätt expanderar dialogen och skapar kreativitet i en produktiv och ömsesidig kommunikation. Som coach kan du arbeta med såväl individer som grupper för

  • att frigöra potential och motivation tydlig och kreativ kommunikation
  • fördjupad kvalitet relationer
  • personlig mognad och utveckling
  • ökad medvetenhet och insikt
  • ett fördjupat lärande
  • målformulering och målfokusering
  • att uppnå önskade resultat
  • att förbättra prestationer
  • ökad livskvalitet

Läs mer om coachutbildningen           

 

Skriv gärna din kommentar här: