Förändring och utveckling – Hot eller möjlighet?

Förändring och utveckling – Hot eller möjlighet?

Brukar du reagera med ilska, avståndstagande, ifrågasättande eller motarbetande när förändringar kommer upp på agendan? Då är det reptilhjärna (den äldsta del av hjärnan, som du  har gemensamt med lägre stående däggdjur) som står till – för att skydda dig mot ett upplevt hot.(fly, fäkta eller spela död)Vi lever i dag i en tid med många och ofta snabba förändringar. Din hjärna, som inte har genomgått lika stora förändringar som livet i övrigt, upplever ofta dessa ständiga förringar och denna osäkerhet som ett hot. Hjärnans främsta uppgift är att värna om din överlevnad och skydda dig från hot och skada.

I en föränderlig tid har hjärnan fullt upp med att hinna bearbeta alla intryck och ställningstaganden som behöver göras. Att ta in beslut, att tänka i nya banor kräver energi. Har du kommit på dig själv med att göra samma misstag flera gånger? Det är reptilhjärna som slår till igen. Det tar energi att ta in nytt och tänka nytt – i ett läge av upplevt hot spenderar hjärnan sin energi på att överleva. (fly, fäkta eller spela död).

Förändring – Tid för nya möjligheter

Förändring och utveckling är ledord i dagens moderna samhälle.  Förändringar och utveckling kan upplevas väldigt olika av olika personer- ibland kanske du känner dig inspirerad och ibland  känner du kanske oro och osäkerhet inför förändringar. Per definition innebär alla förändringar ett visst mått av osäkerhet- du vet vad du har men inte vad du får. Livet är naturligt och kontinuerligt i förändring. Förändringar sker  vare sig du vill det eller inte. I bland vill du kanske skapa en förändring, men vet  kanske inte riktigt till vad och hur.

I tider av stora eller många förändringar är det värdefullt att stanna och reflektera- att ge dig själv tanketid. Tid för att landa och ta ut en ny riktning. Förändringar som du önskar genomföra kräver din tid och ditt fokus. Motivation, tydliga mål och nya handlingar är viktiga för att du ska hitta de nya möjligheternas skatter.

Trygghet för din reptilhjärna- bäddar för förändring

När du ska göra en förändring kan du inte ligga på sofflocket. Att göra en förändring kräver ofta både ett mentalt och ett praktiskt arbete. När du ska göra en förändring, tex skapa dig ett hälsosammare liv eller utveckla någon av dina personliga egenskaper, behöver du däremot skapa lugn och trygghet för din reptilhjärna. Det kan du göra genom att

  • förbereda dig väl
  • har ett tydligt och realistiskt mål
  • fokusera på en sak i taget
  • ta små steg i rätt riktning
  • ge dig tid för att genomföra
  • be om stöd och hjälp då du behöver
  • ge dig själv positiv feedback
  • fira dina framgångar (hjärnan stimuleras av belöningar)

Lycka till!

Vad är stress?

I ett läge av upplevt hot spenderar hjärnan sin energi på att överleva.
(fly, fäkta eller spela död).

 

 

Skriv gärna din kommentar här: