Företagscoaching

Företagscoaching är ett effektivt redskap för att öka motivation och engagemang hos personalen, stärka teamkänslan och förebygga/ hantera konflikter och kommunikationsbrister. Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata och det yrkesmässiga planet genom att medvetandegöra, utmana och motivera.

 

 

Företagscoaching  – ökad effektivitet på Ert företag

Företagscoaching är ett mycket effektivt verktyg när en grupp eller individ vill/ behöver

  • Öka sitt engagemang
  • Ta ut en ny riktning
  • Vill nå ett specifikt mål
  • Lösa problem eller fatta viktiga beslut

Vinster för företaget

  • Ökat engagemang
  • Stärkt teamkänsla
  • Effektivare och tydligare kommunikation
  • Verktyg för att uppnå uppsatta mål
  • Ökad förmåga för konflikthantering
  • Bättre förmåga att prioritera

 

Som ICF Certifierad Coach (ACC)  följer jag ICF´s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.