Företagsfriskvård- avtal

Ett företag är dess medarbetare. Vi lever idag, privat och yrkesmässigt, i en tid av stora krav på flexibilitet och prestation. En medarbetare förväntas varje dag prestera och göra sitt bästa. Varifrån hämtar dina medarbetare kraft, ork och inspiration?

Allt fler undersökningar visar att företagsfriskvård är en lönsam och hållbar investering för företaget – till en relativt låg kostnad i jämförelse med kostnader för sjuknärvaro på arbetsplatsen, mindre effektivitet och sjukskrivningar.

Företagsfriskvård via Novus är enkel och effektiv lösning för att motivera medarbetarna till ökad hälsa och en hållbar livsstil.

 

Ökad frisknärvaro på Er arbetsplats

Ett arbets- och privatliv i balans ger företagets medarbetare större livskvalitet och välbefinnande. Företaget får med detta mer fokuserade och inspirerade anställda, vilka löper mindre riska för kostsamma sjukskrivningar.

Företagsfriskvård

Företagsfriskvård som levereras till den anställde på mottagning i Västerås; coaching/stresshantering och massage

  • Företaget betalar hela/del av besöket
  • Den anställde bokar själv tid enligt gällande avtal med företaget
  • Månadsvis fakturering

Coaching som stresshantering/ friskvård

Coaching är en kraftfull stresshanteringsmetod, vilken kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera som främjar handling och inlärning – på det privata och yrkesmässiga planet genom att medvetandegöra, utmana och motivera.

Massage – förebyggande och rehabiliterande friskvård

Klassisk massage, vanligast är massage av rygg, axlar och nacke, kompletterad med terapeutisk stretching. Vid behov ges ergonomisk rådgivning och råd för stretching och träning för ett mer varaktigt resultat av behandlingen.
Mindre krämpor och besvär blir åtgärdade innan dessa blir större och leder till minskad effektivitet, arbetsglädje och sjukskrivning

solnedgang_thassos

En medarbetare förväntas varje dag prestera och göra sitt bästa.
Varifrån hämtar dina medarbetare kraft, ork och inspiration?

Skriv gärna din kommentar här: