Företagsfriskvård

Ett företag är dess medarbetare. Vi lever alla i dag,  privat och yrkesmässigt, i en tid av stora krav på flexibilitet och prestation. En medarbetare förväntas varje dag prestera och göra sitt  bästa. Varifrån hämtar dina medarbetare kraft, ork och inspiration?

I dag finns det ett stort utbud av företagsfriskvård – för att underlätta för företag att motivera sina medarbetare till en god och hållbar hälsa och livsstil.

Företagsfriskvård – en investering som lönar sig!

Novus har arbetat med företagsfriskvård i många år och erbjuder stresshantering, coaching och massage som ett steg för företaget att att öka  frisknärvaron och välbefinnandet hos personalen, och därmed för hela företaget.

Stresshantering, coaching  och massage används för rehabilitering och förebyggande åtgärder  i syfte att förkorta/undvika sjukskrivning och rehabiliteringsansvar för  företaget.

Stress och sjukskrivningar

Trötthet, värk och  stressrelaterade symtom visar sig med mindre  effektivitet, mindre arbetsglädje och sjukskrivning som följd. Dagligen hör vi  talas om stress, utbrändhet och sjukskrivningar. Detta drabbar inte bara  individen, utan också företaget. Kostnaderna för detta, ekonomiskt och  mänskligt, är mycket stora.

Ökad frisknärvaro – Avdragsgill friskvård

Enligt skattemyndighetens regler gäller företagsmassage, stresshantering och hälsocoaching som avdragsgill friskvård om alla på företaget erbjuds behandling. Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida.

vattentrappa5

”Det är visserligen berömvärt att hjälpa de sjuka att bli friska,
men lika berömvärt att hjälpa de friska att bevara hälsan” Hippokrates, läkekonstens fader , 400  f Kr


Vill ni öka välbefinnandet och hälsotalet  i företaget,
kontakta oss med era önskemål  för att få prisuppgift.

Skriv gärna din kommentar här: