Friskfaktorer – Redskap för att må bra i en stressad tid

Vad som helst kan stressa vem som helst av vilken anledning som helst. Vad som skapar stress och hur den tar sig uttryck är mycket individuellt.

Då det gäller att minska stress finns det dock vissa faktorer som vi alla har gemensamt. Det som gör att vi håller oss friska – våra friskfaktorer- är också det som minskar vår stress.  Dina friskfaktorer är dina redskap för att må bra i en stressad tid.

 

Återhämtning

Normalt så återställer sig kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller ämnesomsättningen och immunsystemet. Då du hunnit framtill bussen, stannar och pustar ut- återställer sig kroppens system alldeles av sig självt

Jus längre tid stressen pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen

 

God sömn hygien

Den viktigaste faktorn för att minska stress är sömnen. Att sova tillräckligt länge och med god kvalitet skapar förutsättningar för att klara nästa dags utmaningar och eventuella påfrestningar.

I detta sammanhang talar man om god sömn hygien

– Inte ta dagens stress med dig in i sovrummet- att avsluta dagens uppgifter och åtaganden – och lämna det du inte funnit till morgondagen

– Måltider – att inte äta för nära inpå sänggåendet/ gå och lägga dig med tom mage påverkar din förmåga att sova gott.

– Fysisk aktivitet – har generellt en positiv effekt för att minska stress då du gör av med den energi som din kropp har mobiliserat. Dock kan en fysisk aktivitet initialt göra dig pigg – så att vara fysiskt aktiv kan påverka din förmåga att vara ned.

– Nedvarvning- ger kroppen signaler om att det är dags att sova. Det har visat sig att det blå ljuset från tex mobiler och läsplattor signalerar till hjärnan att det är dag- detta kan påverka ditt insomnande.

– Mörkt, svalt, tyst – skapar goda förutsättningar för en god natts sömn.

 

Avslappning

Att aktivt slappna av gör att du ger dig själv en paus och stannar upp i din vardag. Vi lever idag i en relativt prestationspräglad tillvaro – vi agerar och presterar mest hela tiden. Att bara vara utan att göra ger ditt system möjligheter att återgå till ett balanserat tillstånd.

Här finns det många olika redskap som du kan ta hjälp av

– Avslappningsövningar
– Meditation
– Mindfullness
– Bara vara

 

Fysisk aktivitet

”Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” (Edward Stanley).

Din kropp är byggd för rörelse och mår bäst av att få varierad och kontinuerlig träning/ aktivitet. Vid fysisk aktivitet påverkas hjärnan positivt, bla genom ökad tillväxt av kopplingar mellan nervcellerna, detta gör i sin tur att du får bättre minne och ökad koncentration.

Att vara fysiskt stark ger dig en psykisk ”korsett” – det gör att du klarar påfrestningar, såväl fysiska som mentala/ själsliga, bättre.

Genom att vara fysiskt aktiv ”nollställer” du stresshormonerna och kroppen kan på så sätt komma ned i varv. Du förbrukar den energi som stressen mobiliserar och därmed minska dess negativa effekter, detta gör att du inte går inte på tomgång – och risken för att överreagera minskar.

 

Självkännedom

Självkännedom handlar om att känna dig själv, dina styrkor och svagheter och att på ett tillfredsställande sätt hantera detta.

Självkänsla handlar om din upplevelse av dig själv som person, inifrån och ut. Det värde du ger dig själv- för att du är just du. Självförtroende handlar om det du presterar. Vi behöver både självkänsla och självförtroende, och de båda kan vara olika starka i olika situationer/ perioder i livet. Både självkänsla och självförtroende är ”färskvaror” som behöver näring för att hållas fräscha.

Självkänslan är en livslång process som sker i interaktion med de människor vi har omkring oss, våra upplevelser, våra tankar och känslor, biologiska anlag. En god självkänsla gagnar dig då det handlar om att minska stress- då du med en god självkänsla har lättare att sätta gränser och att känna dig nöjd med dig själv och det du både presterar och det du är.

 

Planering

Planering är A och O för en hållbar stresshantering och ökad livskvalitet. Vi lever i dag i ett oändligt hav av valmöjligheter. Att välja bort kan vara en viktig faktor för att minska stressen i tillvaron. Medvetenhet och reflektion krävs för att kunna göra en hållbar planering.

– Får du den näring/stimulans jag behöver (Fysiskt, socialt, mentalt och existentiellt)
– Vad vill du, egentligen?
– Vad är viktigt för dig?
– Är du på rätt plats?
– Gör du rätt saker?

 

Stöd

Att känna stöd från familj, vänner och kollegor är en mycket viktig friskfaktor. Det intressanta är att det också är en friskfaktor att ge stöd till andra.

 

Oxytocin

Att hantera stress handlar om att aktivera kroppens eget system för lugn och ro. Oxytocin är kroppens eget lugn- och rohormon. Oxytocin ökar vårt välbefinnande i situationer/aktiviteter som känns behagliga/ positiva för oss – en positiv cirkel av välbehag skapas. Oxytocin har en stor roll i framkallande av fysisk avslappning och psykiskt välbefinnande, samtidigt som social interaktion, näringsupptag och läkning stimuleras.

Oxytocin frisätts vid

– Värme och beröring
– Sensorisk stimulering (lukt, ljud, ljus, analoga psykologiska stimuli)
– Födointag, sug, värme, beröring, penselborsting, lätt tryck och massageliknade rörelser
– Sannolikt kanen lugn och avslappning också utlösas av psykologiska mekanismer, som tex en lugn, varm och stödjande omgivning

 

Oxytocinets positiva effekter

– Ökad lugn och fysisk avslappning
–  Ökad social interaktion
– Ökad koncentration och inlärning
– Minskad smärtkänslighet
– Sänkt blodtryck
– Ökar aktivitet i det parasympatiska nervsystemet
–  Ökad stimulering av tillväxt och läkning
–  Allmänt ökat välbefinnande

 

Gröna miljöer

Den mänskliga civilisationen är endast några hundra generationer gammal (alltså tämligen ung ur ett evolutionsperspektiv). Vi föds som stenåldersbarn – våra hjärnor är inte genetiskt anpassad för det liv vi har skapat.

Då våra gener är formade av och i naturen motverkar gröna miljöer stress. De flesta av oss har någon form av avslappnad relation till naturen. Kanske upplever du lugn och ro då du är på sjön, i skogen, i grönsakslandet, på öppna fält, kring en eld eller då du sitter på balkongen och blickar ut över en landskapsbild.

 

friskfaktorer

Vilka är dina friskfaktorer – Dina redskap för att hantera och minska din stress?

Skriv gärna din kommentar här: