Fysisk aktivitet

Många är vi som tänker att jag har inte tid, inte ork, inte lust, inte nu, sedan ska jag….ja, undanflykterna kan var många.
Men det handlar om prioriteringar- att prioritera dig och din hälsa i ett livslångt perspektiv. 

Fysisk aktivitet – är det nödvändigt?

Ja, fysisk aktivitet är faktiskt livsnödvändigt i både förebyggande och rehabiliterande syfte.

Våra kropp är skapt för att användas och den blir stark av att användas. Då vi växer upp är fysisk aktivitet och belastning viktig för att utveckla och stärka vårt skelett. Då vi blivit äldre är den fysiskt aktiviteten viktig för att förebygga benskörhet.

Att vara i fysiskt god form stärker oss även psykiskt- vi klarar livets påfrestningar bättre. Vi blir även bättre rustade för ev kommande fysiska krämpor.

Regelbunden fysisk aktivitet stärker immunsystemet och gör oss mer motståndskraftiga mot tex förkylningar och krämpor i muskler och leder . Vid fysiska aktivitet ökar syreupptaget och detta gör att vi känner oss piggare och får mer ork.

Vid stress har fysisk aktivitet en mycket viktig effekt – då den fysiska aktiviteten reducerar de stresshormoner som skapas i kroppen vid stress. Vid fysisk aktivitet får kroppen utlopp för den energimobilisering som kroppen skapar vid stress i syfte att ge oss extra energi för att kunna fäkta eller fly, vilket är kroppens naturliga sätt att hantera en stressande situation. Långvarig stress, utan tillräcklig återhämtning har en nedbrytande effekt på kroppen, vilket på sikt är en bidragande orsak till sjukdom och mental utslitning.  Genom att vara fysiskt aktiv påverkar du de återuppbyggande processerna i kroppen positivt och skapar förutsättningar för en hållbar hälsa.

Fysisk aktivitet aktiverar fler nervanor i hjärnan, vilket påverka minne och inlärning positivt. Du blir helt enkelt smartare av att vara fysiskt aktiv!

Genom ett fysiskt aktivt liv kan du förhindra

 • förtidig död, oavsett orsak
 • hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
 • metabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet
 • cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer
 • fall och benbrott, t.ex. höftfraktur
 • psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression

 

Vad och hur ofta?

Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter som tex.  friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet , promenader och cykling.
Den fysiska aktiviteten bör ske regelbundet och gärna dagligen. Med fördel kan aktiviteterna delas upp till flera gånger per dag med minst 10 min per gång.

 • Ytterligare hälsoeffekter uppnås om du  utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet. Tex genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera.
 • Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.
 • Äldre, vuxna över 65 år, bör även träna balans. Balans träning är viktig även för dig under 65 år!
 • Den fysiska aktiviteten bör anpassas efter dina förutsättningar (tex sjukdom, funktionsnedsättning, graviditet)
 • Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dig som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dig som i övrigt är fysiskt aktiv.

Motion och träning

Den fysiska aktiviteten bör ske regelbundet och gärna dagligen

Allmänna riktlinjer

För att främja et liv med god hälsa och minska risken för kroniska sjukdomar samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att:

 • Introducera fysiskt aktivitet som en naturlig del i barnens liv. Vanor grundläggs tidigt i livet
 • Det är aldrig för sent att börja ett fysiskt aktivt liv – det är en god investering för i din framtid
 • Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.
 • Aktiviteten ska vara av aerob karaktär -måttlig intensitet  som ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.

Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad 5 dagar per vecka, 20 – 30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en kombination av dessa.

 

Marie-Louice Wallin, Cert ICF Coach, Stresspedagog, Cert massör

 

 

 

Skriv gärna din kommentar här: