Karriärcoaching

Karriärcoaching handlar inte bra om att göra karriär i form av att klättra högre på karriärstegen. Det handlar framför allt om att du ska känna att du är på rätt plats och gör rätt saker – det är då du gör ditt jobb på bästa sättet!

Behöver du hitta ny motivation och inspiration i din nuvarande yrkesroll?

Kanske känner du att det inte längre känns lika inspirerande att gå till jobbet. Har du kanske stannat i din utveckling eller får du inte de utvecklingsmöjligheter du behöver för att känna dig motiverad, eller upplever du att du vill stanna upp och sakta ned tempot

Karriärcoaching – Ta nästa steg i karriären

Tillsammans inventerar vi din motivation och vilja för att finna  vägar till nytt arbete/ ny position inom ditt nuvarande arbete.

En förutsättning för att du ska lyckas är tillit och ett gott  samarbete mellan oss. Min övertygelse är att vi människor kommer till vår rätt i  arbetslivet (och i livet) när vi tar vara på det unika i oss – när vi gör det  vi tycker om, har intresse för och är bra på.

Vi tittar tillsammans på vad just du behöver fokusera på och  startar med att tillsammans planera ramarna för coachningen så att den passar  just dig. .

Våra möten kan exempelvis fokusera på olika teman som:

Drivkraft och motivation
Självförtroende & självkänsla
Att arbeta med målbilder
Att se egna resurser och möjligheter
Kartläggning av kompetenser och förbättringsområden
Handlingsplaner & uppföljning av handlingsplaner och satta mål
Situationer som anknyter till att söka arbete som exempelvis anställningsintervjuer
Kunskap om förändringsprocesser och att må bra i förändring
Informationssökning
CV och personligt brevhibiskus

Vi människor kommer till vår rätt i  arbetslivet (och i livet) när vi tar vara på det unika i oss
när vi gör det  vi tycker om, har intresse för och är bra på.

Om du inte styr ditt liv – gör någon annan det!

I coachingen utgår vi från och tror på din egen förmåga till förändring och utveckling och ditt eget ansvar för att detta sker.

Som ICF Certifierad Coach (ACC)  följer jag ICF´s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

 

Skriv gärna din kommentar här: