Personlig coaching- ditt personliga ledarskap

Personlig coaching handlar om att hantera och skapa förändringar som gagnar dig och dina önskningar om ett liv i balans och harmoni – att leva det liv du mår bra av och trivs med. Coaching förknippas många gånger med idrott, företagsutveckling eller stora omvälvande planer och förändringar. Personlig coaching är mer än så – personlig coaching handlar ofta om vardagsnära angelägenheter– så som mindres stress, bättre balans mellan arbete och fritid, bättre relationer inom familjen eller på arbetet, stärkt självförtroende, bättre hälsa eller mer glädje i vardagen.

Personlig coaching –  stärk och utveckla ditt personliga ledarskap

Har du bestämt dig för en förändring, privat eller yrkesmässig? Vet du inte hur du ska ta dig dit? Behöver du verktyg och stöd i processen att skapa eller hantera förändringar i livet?

Coaching handlar om att minska glappet mellan där du är och där du vill vara! På vägen arbetar vi bla. med
–  Kartläggning av nuläget
–  Visioner och målbilder
–  Insikt och ökad medvetenhet
–  Styrkor och färdigheter
–  Nya handlingar – Att göra på nytt sätt
–  Ansvartagande
–  Motstånd och hinder

Personlig coaching hjälper dig att minska glappet mellan där du är och där du vill vara. Personlig coaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre, en resa för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Denna resa handlar också om att utforska nya ”kontinenter på din karta” – att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation.

I bland får livet oss att stanna upp, i bland behöver vi stanna upp livet – för att fundera över vad vi vill och vart vi är på väg. Ibland vet vi vart vi vill men inte hur vi ska ta oss dig, ibland har vi en stark önskan om en förändring men vet inte till vad. Coaching handlar om att frigöra dina inre resurser, att vidga perspektiven och att hitta nya vägar.

Coachingens syfte är att starta konkreta förändringar i ditt liv, på det inre eller yttre planet. Coaching är ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv, och där jag bidrar med att lyssna och att ställa frågor som underlättar för dig att skapa nya perspektiv och kraft att hitta dina egna svar och vägar till förändring. Coaching ger dig möjlighet till nya perspektiv- att se situationen på ett annat sätt skapar nya möjligheter för att fatta nya beslut och nya handlingar. Alla vägar leder till Rom – det viktiga är att du finner din väg.

 

Personlig coaching – Utveckling och förändring

Livet är naturligt och kontinuerligt i förändring. Förändringar sker vare sig vi vill det eller inte. I bland vill vi skapa förändring, men vet kanske inte riktigt till vad och hur. Oro, sorg, frustration, vilsenhet, trassliga relationer och otrivsel och stress är en del av livet. Att på ett medvetet sätt förhålla sig till livets förändringar leder till en ökad känsla av frihet då du kan förstå gamla – och välja nya förhållningssätt som leder till utveckling. I coachingen får du möjlighet att både formulera och spegla dina tankar, känslor och beteende – för att öka din medvetenhet och på så sätt kunna välja andra tankar och beteenden som gagnar dig på ett bättre sätt.

I bland går vägen mot målet genom hinder och motstånd – det blir inte alltid som vi tänk, vi behöver då undersöka vad som hindra dig att nå dina mål. Personlig coaching ger dig redskap för att formulera dina mål, fokusera på dina mål och att nå dina mål. Du får verktyg för utveckling och förändring. Inom dig finns outforskade möjligheter – det är dessa coachingen lockar fram!

 

Personlig coaching – Personlig utveckling

Ibland behöver vi samtala på djupet med en annan människa för att bli tydliga för oss själva. Vi behöver de rätta frågorna för att sätta ord på vår inre upplevelse, vår längtan och vart vi är på väg. Personlig coaching ger dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv, stärka din självkänsla och fördjupa dina relationer. Personlig coaching handlar om att förstå såväl dig själv och andra bättre – för att kunna skapa en mer kreativ och utvecklande kommunikation.

jag-ar-vardefull

Personlig coaching – en upptäcktsresa där vi letar efter dina skatter för att du ska kunna
förflytta dig från här till ett annat här (fysiskt, mentalt/själsligt) till ett nytt här som berikar dig och ditt liv.

Som ICF Certifierad Coach (ACC)  följer jag ICF´s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.