Övning- Hälsoavtal

Hälsoavtal
Har du bestämt dig för ett mer hälsosamt liv – i ett långsiktigt och hållbart perspektiv?
Skriv ett hälsoavtal med dig själv- Du kommer att tacka dig själv i framtiden!
halsoavtal