Övning- Livshjulet

Livshjulet
I vilka delar av livet känner du tillfredställelse och i vilka dela behöver du göra någon form av förändring för att uppnå en större balans, tillfredsställelse och energi

livshjulet1
livshjulet_inre