Övning- Min tid

Min tid
Den här övningen hjälper dig att synliggöra vad du gör med din tid. Vi har 24 tim/ dygn till vårt förfogande. Använder du din tid till rätt saker? Behöver du göra nya prioriteringar för att nå dina mål och optimera ditt välbefinnande?
min_tid