Övning-Motivation

Motivation
Vad behöver du göra för att minska glappet mellan där du är och där du vill vara?
Att känna motivation är en viktig del i alla former av förändringsarbete. Hur motiverad är du?
motivation

motivation_VAS