Övning- Nya vanor

Nya vanor
Att skapa nya vanor är ett medvetet och målinriktat arbete. Att skapa en tydlig struktur för detta är en god hjälp på vägen och gör att du lätt kan utvärdera dina framsteg och även reflektera över vad som inte gått som du tänkt, samt hur du tar dig vidare.
vardagliga_vanor
Månadsplanering_nyavanor