Övning- Prioriteringar

Prioriteringspyramid
Har du flera viktiga uppgifter eller val att göra?
Denna övning hjälper dig att sortera och prioritera – för att på ett effektivt sätt ta dig till målet
prioriteringspyramid