Övningar för ditt personliga ledarskap

Övningar för ditt personliga ledaskap

Här får du övningar för ditt personliga ledarskap – för att skapa medvetenhet och tydlighet i dina val och handlingar. Se övningarna som en hjälp, och anpassa dem så att de passar dig – det viktiga är vad du får ut av dem, inte att du gör dem ”rätt”. Den viktigaste övningen  är sedan att skrida till verket – att göra nytt – göra skillnad för dig själv.
På respektive sida (Undersidor till ”Övningar för ditt personliga ledarskap”) hittar du övning + beskrivning av hur du går till väga.
Lycka till!

Behöver du stöd och hjälp på vägen mot ett mål?
Du välkommen att boka tid för personlig coaching / stresshantering- där vi arbetar med ditt personliga ledarskap – för att hitta dina drivkrafter för att du ska nå dina mål och önskningar.

 

 

 

övningar för ditt personliga ledarskap

Att arbeta med ditt personliga ledarskap kräver tid och målmedvetenhet
– konkreta och kreativa övningar hjälper dig på vägen mot ditt mål. LYCKA TILL!

  

 

 

 

 

Skriv gärna din kommentar här: