Personlig Coaching – Redskap för ditt personliga ledarskap

Personligt ledarskap handlar om resurser och mod för att leda sig själv genom livets utmaningar för att få ut bästa möjliga av sig själv och sin situation.

7703-Marie-Louice10x15_web

Varmt välkommen
Marie-Louice Wallin, ICF  Cert coach, Stresspedagog, föreläsare och utbildare

 Personlig Coaching – Redskap för ditt personliga ledarskap

Personlig coaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre, en resa för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Denna resa handlar också om att utforska nya ”kontinenter på din karta” – att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation.

I bland får livet oss att stanna upp, i bland behöver  vi stanna upp livet –  för att fundera över vad vi vill och vart vi är på väg. Ibland vet vi vart vi vill men inte hur vi ska ta oss dig, ibland har vi en stark önskan om en förändring men vet inte till vad. Livscoaching handlar om att frigöra dina inre resurser, att vidga perspektiven och att hitta nya vägar.

Coachingens syfte är att starta konkreta förändringar i ditt liv, på det inre eller yttre planet.  Coaching är ett samarbete där du har  all kunskap om dig och ditt liv, och där jag bidrar med att lyssna  och att ställa frågor som underlättar för dig att skapa nya perspektiv och kraft att hitta dina egna svar och vägar till förändring. Coaching ger dig möjlighet till nya perspektiv- att se  situationen på ett annat sätt skapar nya möjligheter för att fatta nya beslut och nya handlingar. Alla vägar leder till Rom – det viktiga är att du finner din väg.

– Marie-Louice är en fantastik coach och jag rekommenderar henne varmt. Hon har kunskap, visdom och nyfikenhet som hjälper mig på vägen mot målet
/
Sara

– Tack Marie-Louice, för ditt fantastiska lyssnande, och för de öppna frågor du gav, som hjälpte mig att sortera mina tankar. Jag märker att jag fortsätter att använda mig av de lärdomar våra samtal gav mig
/
Margareta

 bat_akter

 Coaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre,
en resa för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv.
Denna resa handlar också om att utforska nya ”kontinenter på din karta”
– att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation

Skriv gärna din kommentar här: