Personligt ledarskap

Personligt ledaskap handlar om att leda dig själv genom livets utmaningar för att få ut mesta möjliga av dig själv och din situation. Detta kräver både själslig, mental och fysisk styrka och balans.

Alla former av ledarskap har vissa gemensamma nämnare, oavsett om det handlar om det personliga ledarskapet eller ledarskap av en stor organisation. Dessa gemensamma nämnare handlar om självkännedom, tydlig kommunikation, ansvarstagande, passion, värderingar, målbilder och handlingsplaner.

Personlig coaching (livscoaching)ger dig redskap för att stärka och utveckla ditt personliga ledarskap – hur du leder dig själv genom livet, mot dina drömmar och mål.

Personligt ledarskap

Personligt ledaskap handlar om att leda dig själv genom livets utmaningar för att få ut mesta möjliga av dig själv och din situation. Detta kräver både själslig, mental och fysisk styrka och balans.

Det personliga ledarskapet handlar om att värdera dig själv högt och att ta hand om din hälsa – såväl själsligt som fysiskt. Att vara i fysiskt god skapar bättre förutsättningar för att klar livets mentala och själsliga utmaningar. Vila och återhämtning är viktiga faktorer för de uppbyggande och reparerade processerna som säkerställer hälsa, balans och välbefinnande.

Att växa och utvecklas har i alla tider varit ett av mänsklighetens dilemman och strävanden, det är en del i vår process som människor. Människan har en inneboende längtan att förverkliga sig själv – detta är en av drivkrafterna som ger livet mening. Personlig coaching ger dig stöd och kraft på vägen i din utveckling.

Personlig coaching (livscoaching) ger dig verktyg för dit personliga ledarskap. Personligt ledarskap handlar om att hantera och skapa förändringar som gagnar dig och dina önskningar om ett liv i balans och harmoni – att leva det liv du mår bra av och trivs med.

Möjligheter för växande och utveckling

Kompetens handlar om förmågan att utföra/ hantera en uppgift genom att använda kunskaper och färdigheter för handling i ett specifikt sammanhang. Personlig coaching handlar om att använd, eller då det behövs – skaffa dig, kunskaper och färdigheter för att hantera de utmaningar som livet erbjuder dig.

 

ros-rod-corfu

 

Personligt ledaskap handlar om att leda dig själv genom livets utmaningar
för att få ut mesta möjliga av dig själv och din situation

– personlig coaching ger dig redskapen!

Som ICF Certifierad Coach (ACC)  följer jag ICF´s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

Skriv gärna din kommentar här: