Sommar- tid för samtal

Sommarens ledighet är ett fint tillfälle för att samtala och verkligen mötas. Släpp måsten och borden i bland och ta dig tid för att verkligen samtala med dina medmänniskor. Det ger både dig och din samtalspartner energi och näring- ni växer var och en för sig och er relation stärks.

Att mötas av intresse och nyfikenhet har ofta den effekten på oss människor att vi gärna berättar mer om oss själva, vi bjuder in den andre i vår värld. Att mötas av en människa som inte tror sig veta mer om mig än vad jag gör själv är oerhört bekräftande. I den andres genuina intresse för just mig och min erfarenhet får jag vara huvudpersonen i min egen verklighet.

Nyfikenhet och en gemensamt utforskande miljö

Du är inte ett oskrivet blad, du har egna erfarenheter, förutfattade meningar och tolkningar. I ett icke-vetande förhållningssätt har du förmåga att låta detta vara i bakgrunden. Vi är som människor ofta mycket känslig för om vår samtalspartners nyfikenhet kommer från ”hjärtat” eller om syftet är att analysera och hitta fel

Äkta nyfikenhet handlar om att ge din samtalspartner utrymme att utforska sin egen värld, inte dina analyser och problemlösningar.

Det är lätt och naturligt att i samtal med andra referera till sig själv, egna erfarenheter och problemlösningar. Men funderera över hur detta hjälper din samtalspartner att växa och ta sig an sina egna utmaningar.

För att hjälpa din samtalspartner att hitta sina egna vägar till problemlösningar kan du i stället ställa frågor- frågor som gör att din partner behöver gå utanför sin egen trygghetszon, frågor som gör att din partner hittar sina egna svar.

Dessa frågor hittar du i din genuina nyfikenhet och ditt genuina intresse för den du samtalar med. Dessa frågor handlar om vad, hur, vem, när, på vilket sätt etc. Detta kan var lite besvärliga eller obekväma frågor.

 • Hur menar du då?
 • Hur känns det för dig?        frågetecken
 • Vad behöver du?
 • Hur vill du att det ska vara?
 • Vad vill du?
 • Vad behöver du?
 • Vad kan du göra?
 • Vad betyder det för dig?
 • Vad betyder……… för dig?
 • På vilket sätt vill du göra?
 • Vems ansvar är detta?
 • Vilket är ditt ansvar i detta?
 • Vilket blir ditt nästa steg?
 • Vad ska du göra?
 • När ska du göra det?

Din samtalspartner kommer troligt tacka dig för att du ställt just dessa frågor- hen kommer kanske uppleva att du genom detta gett många goda råd.

Goda råd – för vems skull?

Att ge goda råd till en god vän då hen befinner sig i ett av livets dilemman bottnar i att vi vill vara hjälpsamma och duktig. Det är viktigt för oss att hjälpa dem som befinner sig i vår flock för flockens gemensamma styrka. Att vara hjälpsam gör även att vi kommer i en god dager inför våra flockmedlemmar och det säkerställer en plats i flocken.

Det kan dock vara klokt att titta på det goda rådets ursprung – dina egna värderingar, kunskaper och erfarenheter av hur du löst ett liknande dilemma. Frågan är hur relevant din lösning är för din partner?

Då vi människor får hjälp att hitta våra egna lösningar växer vi inifrån och ut. Vi blir också mer benägna att ta ansvar för våra handlingar om dessa kommer som ett resultat av våra egna insikter och önskningar om hur vi vill göra.

Om du vill hjälpa din samtalspartner att komma vidare- fråga om hen vill ha din hjälp och på vilket sätt du på bästa sätt kan vara till hjälp.

 • Vilken hjälp behöver du?
 • Kan jag hjälpa dig?
 • På vilket sätt kan jag hjälpa dig?

Att ta dig tid att lyssna är i ofta den största gåvan du kan ge en annan människa. Många gånger handlar det inte om att hjälpa genom att göra- utan genom att vara närvarande och skapa utrymme för möjligheter att födas.

Personlig Coachning- verktyg personligt växande

Ibland behöver vi en utomstående samtalspartner som ställer frågorna som hjälper oss att sätta ord på vår inre upplevelse, vår längtan och vart vi är på väg.

Personlig coaching ger dig redskap för att hantera och skapa förändringar i ditt liv, privat eller yrkesmässigt.

Förändringar och växande kan vara både svårt och skrämmande. Det är lätt att av vanan göra som vi brukar – och då blir det ju också som det brukar.

Personlig coaching ger dig stöd och support på vägen genom förändring och växande genom kontinuerliga möten och konkreta handlingsplaner.

 

personlig coaching

Personlig coaching ger dig redskap för att formulera dina mål,
fokusera på dina mål och att nå dina mål. Du får verktyg för utveckling och förändring.

Inom dig finns outforskade möjligheter – det är dessa coachingen lockar fram!

 

Läs mer om Personlig Coaching

Skriv gärna din kommentar här: