Stressorer- Vad skapar stress?

Vad som helst kan stressa vem som helst- av vilken anledning som helst Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss ha de resurser vi behöver för att leva upp till de andra eller vi själv ställer på oss. Vad som skapar en upplevelse av stress är mycket individuellt och skiljer också över tid för en och samma individ. Det som stressar dig stressar inte mig, det som stressar mig i min nuvarande situation stressar inte mig i då jag befinner mig i en annan situation. Stress bör alltid ses i ur ett helhetsperspektiv – det är ofta inte enskilda händelser eller upplevelser som skapar känslan av att vara stressad. Det är ofta flera olika händelser och upplevelser som tillsammans skapar denna upplevelse. Livet är en helhet och upplevelsen av stress är en del i det.

Stressorer

Det finns en mäng olika faktorer som bidrar till att skapa känslan av att vara stressad- inom stressforskningen kallar man dessa faktorer stressorer. Vi lever i dag i en tid med många och snabba förändringar. Idag befinner vi oss i ett oändligt hav av valmöjligheter – både privat och yrkesmässigt. Din stenåldershjärna (ja, din hjärna har inte utvecklats lika mycket som vi som människor har utvecklat vårt sätt att leva) upplever ofta dessa förändringar som ett hot, vilket den försöker skydda sig eller fly från- för att skydda dig från fara. Din hjärnas viktiga uppgift är att se till att du överlever och det ska du givetvis tacka din hjärna för. Din hjärna är hela tiden är på ”sin vakt” för att scanna av omgivningen för att upptäcka eventuella hot och faror. En föränderlig tillvaro med stora krav gör att din hjärna jobbar oavbrutet – och skickar signaler till kroppen om att gå till försvar eller fly (fight or flight).

Stimulans

Din hjärna behöver stimulans – lagom stimulans. Inte bara för mycket stimulans skapar stress, även för lite stimulans kan skapa stress. Att inte få utmaningar som gör att du får lära nytt och växa kan kapa känsla av tristess och understimulans. Idag tals med om den nya formen av stress- IT- och teknikstress. I en ständigt uppkopplad tillvara blir stressen och frustrationen ofta påtaglig då tekniken inte fungerar, samtidigt som vi via tekniken får en stor mängd information att hantera och ta ställning till. Din stenåldershjärna jobbar för högtryck med att sortera och agera – inte konstigt att det blir ”kortslutning” ibland. Människor är kreativa och ansvarsfulla. Att inte se resultat av dina insatser tex på din arbetsplats kan skapa stress.  

Tid

Tid är ofta kopplat till stress. Tid är en subjektiv upplevsele – så det handlar om huruvida du upplever att du har tillräckligt med tid eller inte. Inte bara tidsbrist skapar stress, att ha för mycket tid kan också skapa stress. Lika så att inte själv få bestämma över din tid, vad som ska göras när och hur är en stark stressor.  

Ensamhet

Att känna sig ensam har visat sig, ur hälsosynpunkt, vara med skadligt än fetma. Att ingå i meningsfulla sociala sammanhang, att vara socialt accepterad har för din stenåldershjärna ett stort värde ur överlevnadssynpunkt. Att bli utesluten ur gruppen är en av hjärnans största farhågor – ju fler som kan samla mat och skydda flocken ju större chans har du att överleva.

Ledarskap

Det talas i dag mycket om viken av gott ledarskap- och ur stressynpunkt är detta en hälsofaktor. Ett otydligt ledarskap i en arbetssituation skapar stress – då din hjärna inte vet vad som gäller och hur den ska hantera situationen. Det personliga ledarskapet- att leda dig själv- lyfts fram som en framgångsfaktor i många sammanhang. Att känna att du växer och utvecklas är stärkande men det kan också skapa stress. Krav på ständig utveckling och förändring/ förbättring kan skapa svårigheter att inte kunna vara nöjd med det som är, att vara nöjd med dig själv för att du är du. Det personliga ledaskapet och självkänsla hör ihop. En låg självkänsla, att inte värdera dig själv för den du är, är också kopplat till upplevelsen av stress. En lågsjälvkänsla är ofta kopplat till höga krav på sig själv, svårare att sätta gränser –och detta gör att känslan av stress ökar – en känsla av att inte räcka till

Näring

Din kropp behöver näring, varierad och näringsrik kost för att fungera optimalt. Du tankar din 95- oktaniga bil med 95-oktaig bensin, inte 98- oktanig bensin. Då oljelampan i din bil lyser – fyller du omedelbar på med ny olja (du fortsätter inte köra och tänker att du fyller på olja i nästa vecka), då din mobil visar att den behöver laddas kopplar du den till laddaren. Att inte ge din kropp regelbunden och näringsfull kost skapar stress i din kropp som då inte kan prestera optimalt.

Fysisk aktivitet

Din kropp är skapt för fysisk aktivitet – om din kropp skulle skapats efter det stillasittande liv som för många är aktuellt i dag skulle den ha sett annorlunda ut. Att inte använda din kropp varierat och regelbundet sliter på kroppen och gör att du inte får utlopp för den energi som din hjärna ger kroppen signaler om via fight/ flight – systemet. Detta kommer att leda till att din kropp går på tomgång – din hjärna säger åt att kämpa eller fly- medan du sitter kavar i soffan och oroar dig för framtiden. Fysisk aktivitet aktiverar ditt immunförsvar och kroppens återuppbyggande system och gör på så vis också dig mer motståndskraftig för kommande utmaningar och påfrestningar. Att vara i fysiskt gott skick gör dig även mer rustad för mentala och själsliga prövningar- en psykisk korsett.  

Sömn

Sömn är en av de viktigaste friskfaktorerna vi har- att inte sova tillräckligt mycket och med tillräckligt god kvalitet kommer därför att påverka kroppens återhämtning och reparerande processer. I vårt moderna samhälle – ständigt uppkopplade och med möjlighet till ljus dygnet rumt – påverkar hjärnans normala utsöndring av söm- respektive vakenhessignaler. Stress gör oss på kort sikt mer alerta och vakna – bra då fara hotar- men på sikt skapar detta ett slitage och vi får svårt att gå ned i varv t.ex. då vi ska sova – vi får sömnproblem.  

Onda cirklar

Det uppstår ofta en ond cirkel vid stress. Du har kanske vid något tillfälle då du upplevt dig stressad kommit på dig med att hoppa över lunchen för att jobba ifatt, eller att du hoppar över din träning för att du känner dig så trött – stället för att ta den välbehövliga pausen, fylla på med näring och göra av med lite överskotts energi som ditt fight/ flight- system skapat. Stress skapar en känsla av otillräcklighet och du kanske jobbar ännu mer, vill prestera ännu bättre för att visa (för dig själv eller andra) att du kan – stället för att ta en paus eller säga stopp och detta är bra nog utifrån rådande omständigheter. Att byta dessa onda cirklar blir ett värdefullt redskap för att skapa en hållbar tillvaro. Jag vet- det är lättare sagt än gjort – men bara du kan göra det för din skull.

 stress

Vad skapar stress hos dig?

 

 

Skriv gärna din kommentar här: