Stressreaktion

Vad som skapar stress och hur vi reagerar vid stress kan ta sig lite olika uttryck. Rent fysiologiskt sker dock samma saker hos oss alla.

 

Stressreaktion

En stressreaktion är en reaktion på någonting som din hjärna upplever som ett hot – och det är hjärnans viktigaste uppgift att skydda dig från fara för att säkerställa din överlevnad (Tack för det – hjärnan!)

Oavsett om hotet kommer från en faktisk händelse eller en upplevd/fantiserad händelse aktiveras samma område i hjärna. Det är de äldre delarna av din hjärna som då aktivers, de delar som vi människor har gemensamt med ödlor, fåglar och lägre stående djur. I situationer som din hjärna upplever hotfulla är det din reptilhjärna som styr ditt agerande. Reptilhjärnan reagerar utan att först tänka huruvida agerandet är logiskt och klokt – det handlar om att skydda dig från en fara. Om du någon gång bränt dig på en platta, vet du att du hunnit dra undan handen innan du ens hunnit tänka tanken att du ska dra undan handen – det var då din reptilhjärna som skyddade dig från en brännskada.

Stressreaktionen kan handla om vad som helst men bottnar i samma kamp- eller flykt- reaktioner, genom vilka din hjärna skickar signaler till kroppen att göra sig beredd för kamp eller flykt

 

Stress är biologi

Stressreaktionen har till uppgift att ge dig en mer kraft och energi för att klara av en utmaning eller svårighet.

Denna energimobilisering (ökning av energi) sker vars sig du springer till bussen med andan i halsen för att inte missa den, hamnar i gräl med någon, danar av glädje eller jobbar för fullt för at hinna bli klar med uppgiften till deadline.

 

Mentala stressreaktionen

Omgående efter att hjärnan har registrerat ett hot eller en fara förmedlas en signal till din mest primitiva del av hjärna, som vi delar med ormar, fåglar och andra lägre stående djur- din reptilhjärna. Dessa signaler ger upphov till en omedveten instinktiv reflexreaktion- så som när du sätter upp din hand till skydd för ansiktet då du i ögonvrån ser att någonting kommer farandes emot dig.

Din hjärna har som sin främsta uppgift att de till att du överlever och därmed scannar den hela tiden av omgivningen för att kunna förutse eventuell fara eller hot. För att skydda dig mot en upptäck fara skickar hjärnan signaler till kroppen om att slåss mot eller springa ifrån faran – ditt fight/flight-system aktiveras.

först efteråt blir du medveten om vad som skett och kan då börja bedöma situationen med de delar av hjärnan som ansvarar för logiskt och analytiskt tänkande- de relativt (ur ett evolutionsperspektiv) unga delarna av din hjärna. Du har kanske gång varit med om att vara stressad och att du då reagerat på ett aggressivt sätt, sagt något väl hårt ord etc, gentemot en kollega eller vän – och efteråt ångrat dig då det inte var menat mot just den personen.

Att tanka, och framföra allt att tanka nya tankar, kräver energi för hjärnan. I en hotad situation ser din hjärna det därför inte klokt att fundera över situationen eller om den ska agera på ett annat sätt än den brukar. Du behöver din energi för att kämpa mot eller fly från hotet och hjärnan väljer då helst automatiserade tankar och betanden – det kräver mindre energi. Kanske under en stressig period haft svårt att komma ihåg eller att lära dig nya saker – hjärnan har inte utrymme och energi för att ta in nytt då den är upptagen med att skydda dig från fara.

 

Biologiska stressreaktionen

Din kropp vill ha balans och jämvikt i hela sitt system. Allostas innebär kroppens ständiga anpassningar till en föränderlig inre och yttre miljö. Allostansen handlar om en långsiktig strävan att skydda sig själv – överlevnad. Då kroppen utsätt för allt för stora påfrestningar klarar inte kroppen av att återställa balansen och det uppstår en allosterisk belastning. Långvarig stress, utan tillräckligt med återhämtning, kan leda till att kroppens olika system börjar felregleras.

 

Den fysiska stressreaktionen

Den fysiskt- kroppsliga- reaktionen vid stress (hot eller fara) är en helt naturlig och ändamålsenlig reaktion – för att på kort sikt maximera dina förutsättningar för att överleva ett potentiellt hot eller utmaning. Det handlar om att mobilisera mer kraft och energi till de kroppsdelar som mest behöver det för att slåss mot eller fly från faran.

– Du får en ökad andning – så att du blir mer syresatt och framför allt går detta syre till dina större muskler (armar- för att slåss och benen för att springa).

– De mindre blodkärlen drar ihop sig – för att minska risken vid skada. Kanske har du känt att du blir kall om fingrarna då du är riktigt rädd.

– Matsmältning och fortplantning sätts på paus. Kanske har upplevt krångel med magen vid stress.

 

Klok kropp

Sammantaget är detta klokt av kroppen – för att hushålla med din energi i syfte att skydda dig och säkerställa fortsatt liv. Det som är farligt är inte stressen i sig. Det som är farligt är stress i kombination med otillräcklig återhämtning och andra ogynnsamma livsstilsfaktorer som ofta följer med stress.

stressreaktion

Det som är farligt är inte stressen i sig. Det som är farligt är stress i kombination med otillräcklig återhämtning
och andra ogynnsamma livsstilsfaktorer som ofta följer med stress.

 

Skriv gärna din kommentar här: