Tid för reflektion

Att vända tillbaka
Ordet reflektion har sitt ursprung i latin. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända tillbaka. Vi kan säga att reflektion ser tillbaka på något. För att förändras och utvecklas på ett medvetet sätt behöver vi reflektera över tidigare situationer och erfarenheter. Att reflektera och tolka våra upplevelser krävs att vi kan skapa distans till dem. Vi behöver också ett språk för att reflektera, och dessutom ett nyanserat och nytt språk för att skapa ny mening till det redan givna. En förutsättning för att skapa distans är att vi först är involverade i våra upplevelser, utan inlevelse finns ingenting att reflektera över. Detta dialektiska förhållande är en förutsättning för att skapa reflektiv medvetenhet, vilket i sin tur är förutsättning för utveckling och förändring.

Reflektion och tid
Reflektion är en aktiv handling som kräver tid och ett stillat sinne. Vi behöver ta oss tid för att stanna upp och stilla vårt sinne. Det är i detta space möjligheten till nya tankar finns. Nya tankar föder nya handlingar och nya känslor. Förr i tiden ”kurade man skymning” – då dagsljuset tog slut slog man sig ned vid öppna spisen och filosoferade, vilade och samtalade. Idag, då vi ständigt är uppkopplande, har dessa naturliga pauser i tillvaron försvunnit.  Samtalet, det reflekterande samtalet, har kommit i skymundan.

Reflektion – en del i coachingprocessen
Som coach har jag förmånen att få möta människor och ta del av deras tankar, känslor, önskningar och erfarenheter. Som coach möter jag människor som vill en förändring. Och det är just i det reflekterande samtalet som möjligheter för denna förändring uppstår. Reflektionen skapar kraft för nya handlingar som för människor mot sina önskningar och mål.

Som coach använder jag ett förhållningssätt som inte bygger på min tolkning av dig och din upplevelse/ erfarenhet. Jag är väl medveten om svårigheten med att tolka en annan människas upplevelser skapar därför en reflekterande atmosfär där det blir möjligt för dig att tolka dig själv. Det är alltid du som är expert på din egen upplevelse. Min uppgift blir att hjälpa dig att tolka och formulera dig själv.

Då förändringar bygger på reflektion behöver den omgivande miljön, det coachande samtalet, vara reflekterande. I coachingmötet skapar, du och jag tillsammans, ett reflekterande space som ger dig möjligheter att tänka nya tankar.

Hav_polen

 Genom att gå utanför det trygga och välbekantas ramar
kan vi tillsammans skapa ett space för nya tankar och nya handlingar.

Skriv gärna din kommentar här: