Vad gör en coach, egentligen?

Coach är ett ord som används i många olika sammanhang- kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc. Men vi kan ställa oss frågan; Vad gör en coach, egentligen?

Det är inte ovanligt, framför allt i media, att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. En professionell coach är varken expert, rådgivare eller mentor. Hos en coach får du inte expertråd eller lösningar. Istället får du frågor för att hitta dina egna svar och lösningar.

Coach – med fokus på dina möjligheter

Som coach är det min främsta uppgift att göra dig framgångsrik i din egen förändringsprocess. Jag hjälper och stöttar dig att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att en du ska utvecklas är att du ökar din kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt. Jag utgår från att du både kan och vill ta ansvarar sina val och handlingar.

Jag är  genuint intresserad av att möta, och att se dig växa och utvecklas. Jag är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential.  Du är expert på din veklighet, dina erfarenheter och värderingar. Jag ger dig inte råd utan ställer frågor som ger möjlighet till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är mina främsta verktyg i processen att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Tydligt, effektivt och utmanande kommunikation är ytterligare verktyg jag använder för att stötta dig att själv finna svaren och vägen till förändring.

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet- vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Jag  skapar en förtroendefull  och en stödjande miljö där du i trygghet och egen takt kan utforska de steg som behöver tas för att dig närma målet.

För att skapa en förändring är tydliga mål viktiga. Jag hjälper dig att sätta realistiska mål, hålla fokus på uppsatta mål samt uppmuntrar dig  på vägen mot målet.

Att bli coachad – en aktiv handling

Coaching kan beskrivas som en resa – en resa för att lära känna dig själv bättre, en resa för att få ut mesta möjliga av dig själv och ditt liv. Denna resa handlar också om att utforska nya ”kontinenter på din karta” – att hitta dina drivkrafter, din längtan och din motivation.

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana dig själv- dina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner behöver du omsätta dessa i verkligheten – gå till handling. Mellan coaching sessionerna är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet. Du väljer vad samtalet med mig ska handla om, jag bidrar genom min kunskap om utvecklingsprocessen och med mina frågor. Detta skapar tydlighet om att det är du som ansvarar för din process, dina val och dina handlingar.

Coaching – varför fungerar det så bra?

Coaching har fått en stor och hållbar roll i privat personers liv och företagsvärlden. Vi kan ställa oss frågan varför coaching fungerar så bra?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper dig att plocka fram vad som är viktigt, hjälper dig att sätta mål att hitta dina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar du ditt lärande, förbättrar dina prestationer och utvecklar din livskvalitet – utnyttjar hela din personliga potential.

 

ros-rod-corfu

Inom oss alla finns en längtan att få utnyttja hela vår personliga potential.
Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för sina egna handlingar.
Grundtanken inom coachingen är att det inom oss alla finns en kunskap om vad
vi bör göra för att må bra och lyckas med det vi önskar.