Coachande förhållningssätt - Novus- utveckling och möjligheter

Coachande förhållningssätt – kommunikation med hög kvalitet

Ett coachande förhållningssätt inom företaget skapar motivation och engagemang- viktiga redskap inte bara för individens utveckling utan även för företagets utveckling och effektivitet.

Att samtal och gruppkommunikation håller en hög kvalitet är viktigt för att verksamheten ska fungera optimalt och för att medarbetarna ska må bra.

En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling.

Ett coachande förhållningssätt frigör människors och gruppers potential genom en kreativ och öppen kommunikation som främjar engagemang och ansvarstagande.

Företagsutbildning

Våra företagsanpassade utbildningar erbjuder teori och praktisk färdighetsträning utifrån ett coachande förhållningssätt för att skapa

  • Motivation
  • Ökad effektivitet och prestation
  • Bättre sätt att hantera konflikter
  • Bättre och tydligare kommunikation
  • Tydligare fokusering på företagets mål
  • Aktivt medarbetarskap – ökat individuellt ansvar
  • Personlig utveckling för medarbetare och ledning

Kontakta mig för ett upplägg som passar ert företag

Marie-Louice är en fantastisk lärare, mentor och coach. Jag har fått möjligheten att insupa den kunskap, visdom och nyfikenhet som Marie-Louise delar med sig av i sitt sätt att utbilda och kan varmt rekommendera henne både som lärare och coach / Susanne Schioler

Kursen har varit en medvetandehöjare beträffande konstruktiva samtal, både professionellt och privat/ Maria