Coaching för företag - Novus- utveckling och möjligheter

Personalen är företagets viktigaste resurs

Coaching är ett effektivt redskap för att öka motivation och engagemang, stärka teamkänslan och skapa en kreativ och delaktig kommunikation.

En hållbar utveckling i företag, organisationer och i samhället i stort börjar med utveckling av individer. Rollen som t ex ledare eller lärare handlar att skapa förutsättningar för individers och gruppers utveckling.

Att samtal och gruppkommunikation håller en hög kvalitet är viktigt för att verksamheten ska fungera optimalt och för att medarbetarna ska må bra.

Att kunna motivera och inspirera andra är viktiga redskap – inte bara för individens utveckling utan även för företagets utveckling och effektivitet.

Coaching – verktyg när en grupp eller individ behöver

 • Öka sitt engagemang
 • Ta ut en ny riktning
 • Nå ett specifikt mål
 • Hantera förändringar
 • Lösa problem
 • Fatta viktiga beslut

Vinster för företaget

 • Ökat engagemang
 • Stärkt teamkänsla
 • Effektivare och tydligare kommunikation
 • Verktyg för att uppnå uppsatta mål
 • Ökad förmåga för konflikthantering
 • Bättre förmåga att prioritera

Coaching för företag

Kunskaper om kommunikation och praktisk färdighetsträning i coachande förhållningssätt skapar en kreativ arbetsmiljö

 • Ökad trivsel
 • Ökat engagemang
 • Ökad delaktighet
 • Ökat ansvarstagande
 • Ökad effektivitet

Novus erbjuder

 • Individuell coaching för medarbetare och ledning
 • Företagsanpassade utbildningar
 • Föreläsningar
 • Workshops

Coaching erbjuds med fördel både medarbetare och ledning- för att skapa ett coachande förhållningssätt i hela organisationen.

Kontakta mig för ett upplägg som passar ert företag

Coachingen har gett nya insikter och perspektiv, skapat motivation och engagemang. Lars, HR ansvarig

Dina frågor har gett oss nya infallsvinklar och vi ser nya möjligheter, TACK!