Rekom­men­da­tioner Massage

Jag känner stor tacksamhet för de rekom­men­da­tioner mina klienter och uppdrags­givare gett min under vägen.

Jag är tacksam för de förtroende jag gång på gång får av mina klienter i våra möten – och jag gläds med dem i sina framgångar mot ett ökat välbe­fin­nande – vare sig det handlar om coaching, stress­han­tering eller massage.

Marie-Louice har en stor empatisk förmåga och ger en optimalt avkopp­lande och välgö­rande behandling för både kropp och själ.

Katarina

Marie-Louice är mycket yrkes­skicklig och välut­bildad. Jag bygger mitt omdöme på den långa tid (12 år!) Marie-Louice givit mig behandling. Mina varmaste rekom­men­da­tioner ger jag henne!

Karin. S

Marie-Louise har lång erfarenhet som massör och är ständigt under fortbildning vilket märks tydligt i hennes behand­lingar där hon bla är mycket duktig på att hitta de ställen på kroppen som behöver extra uppmärk­samhet med djupgående behandling och vid behov även ge en skön och avslapp­nande massage. Jag kan varmt rekom­mendera henne.

Janeth