Novus- Utveckling och möjligheter

Vill du ha en förändring?

Livet är naturligt och kontinuerligt i förändring.
Förändringar sker vare sig du vill det eller inte.

Behöver du  hjälp med att hantera förändringar?
Vill du skapa en förändring, men vet kanske inte riktigt till vad och hur?
Har livet gett dig en förändring som du inte själv önskat, behöver du hjälp med att hantera en förändring?

Ett möte med mig ger dig möjligheter att stanna upp och reflektera – att tänka i nya banor för att skapa nya perspektiv och nya handlingar. Jag stöttar och utmanar dig för att du ska nå dina mål och önskningar.

Novus betyder ny- och det är just den känslan jag önskar att du tar med dig från våra möten. Det handlar inte att bli någon annan- det handlar om att känna dig pånyttfödd som en ny version av dig själv, att få ny inspiration och motivation till att ta de steg som är viktiga för dig för att du ska känna att du lever ett liv som känns meningsfullt och rikt för just dig.

Förtroende och öppenhet är viktiga ingredienser i våra möten. Den som känner dig bäst och vet bäst vad du behöver är just du.  Jag är din resekamrat som har redskap som hjälper dig framåt genom att lyssna, utmana och uppmuntra dig.

I varje möte ser jag en potential hos den jag möter- och det är den jag vill locka fram. Med hjälp av frågor, speglingar och utmaningar ger jag den jag möter möjlighet att hitta sina egna svar och lösningar. Varaktig förändring sker bäst genom den egna insikten, inte genom att någon annan talar om vad man ska eller borde göra.

Jag hjälper dig att minska glappet mellan där du är och där du vill vara.
Jag ser fram emot att få följa dig en bit på din förändringsresa.

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach och Certifierad Massör

Det handlar om dig och ditt liv

Hur skulle ditt liv se ut om du gjorde det du verkligen vill och mår bra av?

Hur skulle ditt liv se ut om du var modigare, mindre stressad, hade  mer tid?

Du är värd allt detta och jag stöttar dig på vägen!

  • Vill du få bättre balans i livet?
  • Vill du stärka din självkänsla?
  • Står du inför vägval i livet?
  • Vill du utveckla dina relationer?
  • Vill du skapa ny inspiration i livet/ arbetslivet?
  • Vill du minska stress och öka ditt välbefinnande?
Coaching

Coaching

Har du bestämt dig för en förändring, privat eller yrkesmässigt?
Vet du inte hur du ska ta dig dig?

Önskar du en förändring?
Vet du inte riktigt till vad?

Behöver du stöd och verktyg för att skapa eller hantera en förändring?

Personlig coaching

Karriärcoaching

Stresshantering

Stresshantering

Känner du att tiden inte räcker till?
Känner du att du inte räcker till?

Håller stressen på att ta över dig och ditt liv?

Stresshantering ger dig verktyg för att må bra i en stressad tid.

Stresshantering

Massage

Massage

Välbefinnande och avslappning.

Återhämtning för stressade själar och ömma muskler.

Massage

Företag

För företag

Medarbetarna är företagets viktigaste resurs.
Novus erbjuder tjänster inom företagsfriskvård

Coaching för företag

Coachande förhållningssätt

Stresshantering för företag

Företagsmassage

Föreläsningar