Välkommen till Novus!

Behöver du förändra något i ditt liv?

Novus betyder ny. Ofta krävs just något nytt när man upplever att man sitter fast, står inför ett svårt val, har tappat bort sig själv eller inte ser vägen framåt.

Oavsett om det handlar om privat- eller yrkesliv behövs vid dessa tillfällen något som får saker att röra sig i rätt riktning. Något som skalar av och gör allt enklare. Något som berikar och breddar perspek­tiven. Som skapar personlig utveckling.

Jag lotsar dig till dina egna svar och lösningar och på det sättet blir du trygg med att de val du sedan gör blir de rätta för dig och ditt liv.

Marie-Louice Wallin - Samtal och utveckling i Västerås

Marie-Louice Wallin

ICF Certi­fierad Coach (PCC) och Stresspe­dagog
Föreläsare och Utbildare

Livscoaching och karriärcoaching - bli den bästa versionen av dig själv!

Livscoaching och karriär­coaching - bli den bästa versionen av dig själv!

Livet är i ständig förändring. Ljus och mörker. Toppar och dalar.

Har du det jobbigt just nu? Rör det en relation, hälsan, arbetet eller ett avgörande beslut? Kanske det handlar om oro, ensamhet, stress eller sviktande själv­känsla?

Genom livscoaching och karriär­coaching ger jag dig verktyg för att möta utmaningarna och samtidigt ta lärdom av dem.

Hitta din balans med stress­han­tering

Kort stubin? Glömsk? Ledsen? Orkeslös? Sömnlös? Stressen har många ansikten. När den tar över behövs kraft­fulla verktyg för att hantera läget och skapa lugn och klarhet.

Jag hjälper dig utifrån din personliga situation, så att du får mer glädje, balans och livskva­litet i din vardag.

Stresshantering - Hitta din balans. Behöver du förändra något i ditt liv? Jag lotsar dig till dina egna svar.