Kontakt - Novus- utveckling och möjligheter

Du är den vik­ti­gas­te per­so­nen i ditt liv - Boka ett möte som gör skill­nad för dig

Ring mig på 070-37 440 27 eller skic­ka ett mail!

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach och Certifierad Massör

Marie-Louice Wal­lin

ICF cer­ti­fi­e­rad Coach, Stesspe­da­gog, Cer­ti­fi­e­rad Mas­sör
Före­lä­sa­re och utbil­da­re