Kontakt - Novus- utveckling och möjligheter

Kontakta mig Möten som gör skill­nad- Kon­tak­ta mig 

Möten som gör skillnad

Våra möten äger rum på mina triv­sam­ma mot­tag­ning i Fal­ken­bergs­ka Kvar­nen, Skul­tuna­vä­gen 1 Väs­terås.

Coaching/ stress­han­te­ring erbju­der jag  även via tele­fon eller digi­ta­la vide­omö­ten.

Tve­ka inte att höra av dig med dina frå­gor och fun­de­ring­ar kring hur jag kan hjäl­pa dig

Mai­la mig
ml@novus-utveckling.se

Ring mig
070-3744027

Besök mig
Fal­ken­bergs­ka Kvarnen
Skul­tuna­vä­gen 1, Västerås

Utveckling och möjligheter

Marie-Louice Wal­lin

ICF Cer­ti­fi­e­rad Coach (PCC)
Stresspedagog
Cer­ti­fi­e­rad Massör
Före­lä­sa­re och utbildare