Artiklar - Novus utveckling och möjligheter
2021-06-08

GROW - en föränd­ringsresa i fyra steg

GROW - en föränd­ringsresa i fyra steg Att göra föränd­ringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och […]
2021-03-08

När ska du välja en coach som din samar­bets­partner på din föränd­ringresa?

När ska du välja en personlig coach som din samar­bets­partner på din föränd­ringresa? En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen […]
2021-01-05

Coaching - förebyg­gande friskvård

Coaching - förebyg­gande friskvård Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utveck­lings­process, vi lär genom hela livet. Föränd­ringar sker vare sig du vill det […]
2020-11-14

Coaching genom tiderna

Coaching genom tiderna Coaching, eller coachning, är i dag ett begrepp som används i många olika sammanhang, både privat och inom företags­världen. Den gemen­samma nämnaren är […]
2020-09-14

Livscoaching - Bli mera du!

Livscoaching - Bli mera du! Bli mera du handlar om att vara den du är fullt ut. Som människor har vi en inneboende längtan att förverkliga oss […]
2020-04-16

Förändring och möjlig­heter

Förändring och möjlig­heter Förändring och möjlig­heter är delar av livet. Ibland vill du skapa en föränd­ringar för att du ska må bra och fungera optimalt. Ibland […]
2019-10-18

Må bra i en stressad tid - att hantera och minska stress

Må bra i en stressad tid - att hantera och minska stress Att må bra i en stressad tid kan vara en utmaning. Vad som helst […]
2019-09-01

Stress­re­ak­tioner

Stress­re­ak­tioner Stress­re­ak­tioner är helt naturliga och livsnöd­vändiga. Vad som skapar en stressad hjärna och hur vi reagerar vid stress kan ta sig lite olika uttryck. Rent […]
2019-08-18

Vad är stress?

Vad är stress? Inom stress­forsk­ningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss  inte ha de resurser vi behöver för att leva […]
2019-05-18

Vad skapar stress?

Vad skapar stress? Vad som helst kan stressa vem som helst - av vilken anledning som helst. Inom stress­forsk­ningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi […]