Artiklar - Novus utveckling och möjligheter
2022-06-21

Sommar, sol och återhämtning

Sommar, sol och återhämtning Så kom den äntligen - den efter­längtade sommaren och den välbe­hövliga semestern. Under några veckor har vi olika behov, viljor och kanske […]
2022-05-25

Målgaller

Målgaller- Sortera, prioritera och fokusera   Att göra föränd­ringar är inte alltid helt lätt, det kanske du också har erfarenhet av? Att det inte är lätt […]
2022-05-11

Pomodo­ro­me­toden- För ökat fokus

Pomodo­ro­me­toden- För ökat fokus Har du i bland svårt att hålla fokus på dina arbets­upp­gifter? Känner du dig splittrad mellan olika uppgifter? Blir du ofta avbruten […]
2022-05-03

Coaching- är ett möjlig­he­ternas möte

Profes­sionell och kvali­tets­säker coaching ICF (Inter­na­tional Coaching Federation) ett globalt bransch­förbund för profes­sio­nella coacher och coach­ut­bild­ningar. Som ICF Certi­fierad Coach ingår jag i ett världs­om­spän­nande nätverk, […]
2021-06-08

GROW - en föränd­ringsresa i fyra steg

GROW - en föränd­ringsresa i fyra steg Att göra föränd­ringar i sitt eget liv är inte alltid helt lätt. Gamla vanors makt kan vara stark och […]
2021-03-08

När ska du välja en coach som din samar­bets­partner på din föränd­ringresa?

När ska du välja en personlig coach som din samar­bets­partner på din föränd­ringresa? En människa kan endast få utbyte av en metod i den mån hen […]
2021-01-05

Coaching - förebyg­gande friskvård

Coaching - förebyg­gande friskvård Livet kan ses som en naturlig och ständigt pågående utveck­lings­process, vi lär genom hela livet. Föränd­ringar sker vare sig du vill det […]
2020-11-14

Coaching genom tiderna

Coaching genom tiderna Coaching, eller coachning, är i dag ett begrepp som används i många olika sammanhang, både privat och inom företags­världen. Den gemen­samma nämnaren är […]
2020-09-14

Livscoaching - Bli mera du!

Livscoaching - Bli mera du! Bli mera du handlar om att vara den du är fullt ut. Som människor har vi en inneboende längtan att förverkliga oss […]
2020-04-16

Förändring och möjlig­heter

Förändring och möjlig­heter Förändring och möjlig­heter är delar av livet. Ibland vill du skapa en föränd­ringar för att du ska må bra och fungera optimalt. Ibland […]