Den bästa versionen av mig själv

Känner du att livet "skaver"? Att någonting saknas?
Känner du dig vilsen i vem du är och vad du vill?
Söker du en djupare menig i livet/ med livet?
Önskar du dig ett mer auten­tiskt och närva­rande liv?

Kursen DEN BÄSTA VERSIONEN AV MIG SJÄLV ger dig verktyg för att leva ett auten­tiskt liv, att leva ett liv där du går i värderad riktning.

Kursen kommer också att ge dig insikter om vad du redan i dag gör för att vara den bästa versionen av dig själv.

Att gå i värderad riktning

Att gå i värderad riktning innebär att du lever enligt dina värde­ringar, önskningar och personliga egenskaper.

När du går i värderad riktning kommer du hitta dina egna inneboende poten­tialer.

När du använder hela din potential blir du den bästa versionen av dig själv.

Marie-Louice Wallin

Bli mera DU
- Använd hela din potential

För varje människa som blir mer av sig själv och använder mer av sin potential blir världen en bättre plats för oss alla.

Vill du bidra till att världen blir en bättre plats? Välkommen till den DEN BÄSTA VERSIONEN AV MIG SJÄLV.

Tack för ditt förtroende
/Marie-Louice

Anmälan

Kursen består av 5 delmoment. Du får ett nytt delmoment till din mail varannan dag.
Kursen är kostnadsfri.
När du anmäler dig till kursen blir du samtidigt prenu­merant på mitt Nyhetsbrev där du får mer
kunskap, inspi­ration och erbju­danden för ditt personliga ledarskap och välbe­fin­nande.

På ett enkelt och konkret sätt får kursen en att gå in i sig själv och jobba med vad som är viktigt för just mig och hur min vardag ser ut eller bör se ut. Oavsett om man har tagit del av liknande verktyg tidigare så rekom­men­derar jag att man går kursen. Antingen för att komma igång och få dessa värde­fulla verktyg, eller för att få en ovärderlig påmin­nelse som tåls att upprepas regel­bundet.

Malin, chef

Kursen gav mig saker att fundera över, som kan börja hjälpa mig att nå dit jag vill, i hur jag är som person. En bra språng­bräda mot vidare reflek­tioner!

Maria

Efter att ha genomgått denna kurs, vilket jag påstår inte var lätt. Det är inte så lätt att ändra sina vanor och tankar. Men jag kan säga att jag kommit en bra bit på vägen mot ett bättre jag. Detta är något nästan varje människa borde fundera över och ta tag i. Ger kursen ett riktigt bra omdöme samt kursledare.

Anna