Coach­verktyg för din personliga utveckling

Att göra föränd­ringar är inte alltid helt lätt, det har du säkert erfarenhet av.
Här har jag samlat verktyg som jag och mina klienter använder för att under­lätta föränd­rings­pro­cessen.

 

Att arbeta med verktyg / övningar gör att du

- aktiverar flera sinnen
- ökar din medve­tenhet
- får en större överblick
- ser situa­tionen på ett konstruktivt sätt
- hittar nya möjlig­heter och alter­nativ

Målgaller- Sortera, prioritera och fokusera
För att göra en förändring, som blir bestående över tid, behöver du ha ett tydligt syfte med föränd­ringen. Du behöver också tydligt veta vad som tar dig i önskad ritning och vad som hindrar dig att nå dit du önskar.

Pomodo­ro­me­toden  - Öka ditt fokus
Pomodo­ro­me­toden är en metod som kan hjälpa ditt att både hitta och hålla ditt fokus genom att hjälpa dig att undvika sådant som distra­herar dig. Du kommer också uppleva att du gör färre fel, då du inte "är på flera ställen samtidigt"