Stresshantering - Novus- utveckling och möjligheter

Stressad? Räcker du inte till? Räcker tiden inte till?

Stresshantering handlar inte bara om att motverka stress, det handlar om att skapa förutsättningar för ökad livskvalitet och energi i ett livslångt perspektiv genom hållbara förändringar i livsstil och beteende.

Stress är en naturlig del i livet som vi alla känner av till och från under resan genom livet.

Känner du att stressen håller på att ta över ditt liv, din glädje, ork och inspiration?
Kanske  känner du av en eller flera av stressens negativa effekter så som trötthet, värk, irritation, sömnproblem, minskad lust och engagemang.

Du är den viktigaste personen i ditt liv. Genom strategier för att hantera stress kan du göra skillnad för dig själv i din vardag.
Strategier i stresshantering gör att du, och inte stressen, har maken över ditt liv!

Erbjudande Just nu!

Stresshantering handlar om

 • Dig och ditt liv
 • Din hälsa
 • Din energi och glädje
 • Dina val och prioriteringar

Stresshantering ger dig verktyg för

 • Ökad livskvalitet
 • Energi i ett hållbart och långsiktigt perspektiv
 • Förändring i livsstil och beteende
 • Motivation och inspiration till förändring

Det är inte stressen i sig som är skadlig för dig. Det är bristen på återhämtning som skapar stressens negativa effekter.

Vad som helst kan stressa vem som helst av vilken anledning som helst. Människor är komplexa – vad som skapar stress kan variera kraftigt mellan individer och över tid för en och samma individ.

Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser för att leva upp till de krav omgivningen eller vi själva ställer på oss.
Dessa resurser handlar inte bara brist på tid.
Sjukdom – egen eller anhörigs, ekonomi, arbetslöshet, för stor arbetsbörda, understimulering, ensamhet, låg självkänsla är exempel på livssituationer som kan skapa stress.

Personlig handlingsplan för hur du ska skapa en balanserad situation och på ett hållbart sätt hushålla med din energi

 • Identifiera dina stressorer, stressreaktioner och friskfaktorer
 • Reflektera över vad som är viktigt för dig, dina behov och önskningar
 • Personlig handlingsplan för hur du ska minska den skadliga stressen i din tillvaro
 • Stöd i att genomföra och följa upp handlingsplanen
 • Kunskap om stress och hur den påverkar dig

Friskvårdsbidrag

Hos Novus kan du använda ditt friskvårdsbidrag

Samtal som gör skillnad för dig

Som din coach är jag din tanke PT (personlig tränare) som utmanar dig att tänka nya tankar. Att göra förändringar är inte alltid enkelt – det vet du säkert. Om det vore enkelt hade du redan gjort det. I coachingen skapar du och jag tillsammans en trygg atmosfär där du kan reflektera över din situation och prova nya vägar. Jag sporrar dig under resans gång med frågor och olika former av övningar som gör att du får tillgång till nya sätt att tänka. Nya tankar leder till nya handlingar.

Våra möten sker på min mottagning, Falkenbergska Kvarnen (Skultunavägen 1, Västerås) eller via telefon.
Varje möte är 60 min.
Mellan våra möten arbetare du med att reflektera över insikter som föds i våra samtal och prova nya sätt att agera i din vardag.
Du kan välja att betala per gång eller köpa något av mina rabatterade paket.

Det har varit värdefullt för mig att avsätta tid för mig själv, att få prata och tänka till punkt. Blivit lyssnad på/ Johan

Jag har fått  redskap för att fatta beslut.  Du har tillsammans med mig bollat tips och idéer. Dina frågor har gett mig nya infallsvinklar/ Maria S

Jag kan med stor glädje ge rekommendationer för Marie-Louice Wallin/ Novus vad gäller; massage, stresshantering, föreläsning och utbildning. Jag har haft mycket nytta och fått verktyg som varit anpassade och hanterbara vad gäller stresshantering. Deltagit i utbildning där pedagogik och budskap varit nära mej som människa. Här även under perioder tagit emot den bästa massage som fungerat och hjälpt mej med mina problem / Maria Nordmark,  Sigtuna kommun

Tack Marie-Louice, för ditt fantastiska lyssnande, och för de öppna frågor du gav, som hjälpte mig att sortera mina tankar. Jag märker att jag fortsätter att använda mig av de lärdomar våra samtal gav mig / Margareta

Mer att läsa om stresshantering