Stress­han­tering

Stressen har många ansikten

Har du ont i kroppen, sover du dåligt eller är du ofta irriterad? Är du glömsk? Saknar du lust, driv och engagemang eller känner att du inte räcker till? Blir du ledsen utan anledning? Då kanske du egent­ligen är stressad.

Stress­re­ak­tioner i sig är inte skadliga. Men bristen på återhämtning skapar en mängd negativa effekter som påverkar din livskva­litet.

Stress är en naturlig funktion och alla människor upplever stress då och då under olika perioder i livet. Ibland tar dock stress­nivån över och då påverkar den oss på djupet, försvårar vår vardag, dränerar oss på ork och tar bort vår glädje.

Människor är komplexa och vad som skapar stressen varierar mellan olika individer. Den kan uppstå ur tidsbrist och en känsla av otill­räck­lighet, men även genom en livssi­tu­ation med arbets­löshet, ensamhet eller otrygg ekonomi. Också egen eller anhörigs sjukdom kan höja stress­nivån, liksom för hög arbets­be­lastning, under­sti­mu­lering eller låg själv­känsla.

Tack Marie-Louice, för ditt fantas­tiska lyssnande, och för de öppna frågor du gav, som hjälpte mig att sortera mina tankar. Jag märker att jag fortsätter att använda mig av de lärdomar våra samtal gav mig.

Marga­retha

Om stressen tar över - ta över stressen

Du kan göra skillnad för dig själv genom att lära dig hantera din stress. Strategier inom stress­han­tering kan hjälpa dig att ta kontroll över ditt liv så att inte stressen tar kontroll över dig. Det handlar om dig och ditt liv, din hälsa, din kraft och glädje och dina val och priori­te­ringar.

Stress­han­tering ger dig verktygen du behöver för att förändra din situation och få motivation till nya och hållbara föränd­ringar i livsstil och beteende. På så vis kan din energi och livskva­litet förbättras - både på kort sikt och i ett livslångt perspektiv.

Personliga stresstra­tegier blir nya styrkor och tillgångar som ger dig lugn och klarhet.

Ta din stress på allvar - Gör stress­testet

Marie-Louice Wallin - Samtal, stresshantering, utveckling i Västerås

Hitta min balans - En kostnadsfri kurs

Har du bestämt dig för att du vill ha en förändring, att du vill ha mer balans, energi och glädje i ditt liv? Då är du välkommen till min kostnadsfria kurs Hitta min balans. Kursen ger dig kunskap och redskap för ökad balans, energi och glädje.

Anmäl dig till kursen här