Sortera, prioritera och fokusera

 

Att göra föränd­ringar är inte alltid helt lätt, det kanske du också har erfarenhet av?
Att det inte är lätt beror ofta på att du inte har viktiga delar i föränd­ringen klara för dig.

För att göra en förändring, som blir bestående över tid, behöver du ha ett tydligt syfte med föränd­ringen. Du behöver också tydligt veta vad som tar dig i önskad ritning och vad som hindrar dig att nå dit du önskar.

För att prioritera vad du ska fokusera på för att nå din förändring kan den här övningen vara hjälpsam.

Övningen är kostnadsfri.
När du laddar ned övningen blir du samtidigt prenu­merant på mitt Nyhetsbrev där du får mer
kunskap, inspi­ration och erbju­danden för ditt personliga ledarskap och välbe­fin­nande.