Integri­tets­policy

Insamling av personliga uppgifter på hemsidan

Jag samlar in personliga uppgifter från dig när du registrerar dig till mitt nyhetsbrev. Uppgif­terna inklu­derar ditt namn och din e-posta­dress. Syftet med uppgif­terna är att kunna kommu­nicera med dig som kund. Uppgif­terna kommer inte att delas till annan tredje part än som krävs för att tillgodose insam­lingens syfte. Du kan när som helst via länk i varje utskick avregi­strera dig från nyhets­brevet.

Uppgifter kan även komma att användas för att göra din upple­velse på hemsidan personlig, att förbättra vår hemsida och att förbättra våra tjänster.

Läs även dataskydds­po­licyn som du hittar här.

Användning av cookies

Cookies är små textba­serade filer som en webbplats lagrar på din dator, surfplatta eller smartphone. Den här webbplatsen använder cookies för att samman­ställa en besöks­sta­tistik via Google Analytics (läs mer här). Vår användning av cookies är helt anonym, inga identi­fi­erbara personliga uppgifter sparas.

Vill du undvika cookies kan du blockera dem i webblä­sarens inställ­ningar. Vill du undvika att statistisk infor­mation skickas till Google kan du använda webbläsar­tillägget Google Analytics Opt-out.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integri­tets­policy.