Rekom­men­da­tioner Stress­han­tering

Jag känner stor tacksamhet för de rekom­men­da­tioner mina klienter och uppdrags­givare gett min under vägen.

Jag är tacksam för de förtroende jag gång på gång får av mina klienter i våra möten – och jag gläds med dem i sina framgångar mot ett ökat välbe­fin­nande – vare sig det handlar om coaching, stress­han­tering eller massage.

Samtalen blev väldigt struk­tu­rerade och M-L försåg mig också med ett antal frågor som förbe­re­delse inför, det tror jag var en stor framgångs­faktor när allt utförs via telefon. Jag upplevde att M-L var otroligt duktig på att hela tiden vända mina frågor tillbaka till mig själv, en mycket bra coach helt enkelt. Var också tveksam till att tre samtal skulle leda någon­stans men blev mycket positivt överraskad.

Gunilla

Det har varit värde­fullt för mig att avsätta tid för mig själv, att få prata och tänka till punkt. Blivit lyssnad på.

Johan

Jag har fått redskap för att fatta beslut. Du har tillsammans med mig bollat tips och idéer. Dina frågor har gett mig nya infalls­vinklar.

Maria S