Coachutbilning - Novus- utveckling och möjligheter

Utbilda dig till Diplomerad Caoch

Utbilda dig till coach- en värdefull kompetens inom många yrken och positioner i arbetslivet. Coachning används som kompletterande kompetens i många yrken;  lärare, ledare, chefer och personalansvariga inom olika yrkesområden, hälso- och  sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer och alternativterapeuter m fl.

Du arbetar kanske redan med eller vill arbeta med att på olika sätt inspirera och motivera enskilda och grupper till att hitta  sina drivkrafter, lösa problem, fullfölja en överenskommen plan, planera och  uppnå önskade mål.

  • För dig som är personalansvarig, arbets-, grupp-, teamledare inom olika branscher och verksamhetsområden och som behöver ett kraftfullt kompletterande verktyg för motivation, inspiration och goda resultat med eget ansvar.
  • För dig som arbetar som lärare och pedagog med ungdomar och vuxna och behöver konkreta verktyg för inspiration, dialog och motivation.
  • För dig som vill arbeta med interncoachning på din nuvarande arbetsplats.
  • För dig som är psykolog, kurator, terapeut, socionom eller studie/ yrkesvägledare och vill ha coachning som ett kompletterande samtalsverktyg till din nuvarande yrkeskompetens.
  • För dig som redan arbetar med kommunikation och samtal i yrken där du i dialogen med kunden behöver utveckla din kompetens i att kunna lyssna, skapa kontakt, motivera och inspirera till handling och förändring t.ex. massageterapeut, personlig tränare, alternativterapeut m fl.
  • För dig som vill arbeta professionellt med coachning i egen regi för utveckling av individer, grupper och organisationer.

Coaching i yrkeslivet

Att utbilda dig till coach är en kompetenshöjande investering för dig såväl yrkesmässigt som privat.

Coaching används för personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Alla som på något sätt arbetar med människor och vill ha kvalitet i kommunikationen, öka sin förmåga att hantera och skapa förändringar, har nytta av coaching, både i arbetslivet och privat.

Som Diplomerad Coach kan du arbeta som professionell coach. Coaching användas som kompletterande kompetens i många yrken; lärare, ledare, chefer, personalansvariga, hälso- och sjukvårdspersonal, psykologer, socionomer, alternativterapeuter m fl.

Ett coachande ledarskap är ett värdefullt verktyg för dagens chefer och ledare då de ska möta nya krav samt att kunna stödja den anställdes yrkesmässiga och personliga utveckling.

Klicka på länken ovan och du lotsas till Novus Coachutbildnings sida