Du är huvud­per­sonen i ditt liv

Coaching handlar om dig och ditt liv. Det handlar om din längtan, dina drömmar och dina visioner. Det handlar om det som är verkligt viktigt för dig, privat och yrkes­mässigt.

Funderar du på att byta yrke eller starta företag, få en sundare balans mellan arbete och fritid, förbättra dina relationer eller helt enkelt göra en omstart i livet? Kanske du önskar göra något åt hälsan och stärka själv­känslan? Eller bli tryggare, modigare och mer kreativ som individ så att du kan få ut mer av livet?

Om något av detta stämmer in på dig kan du få god nytta av coaching, både privat och profes­sio­nellt. Som din coach lotsar jag dig genom frågor, utmaningar, reflek­tioner och övningar. Så här går det till.

Upptäck pussel­bi­tarna som ger dig hela bilden av dig själv där du befinner dig - och där du vill vara.

Coaching minskar glappet mellan där du är och är du vill vara

Coaching kan beskrivas som en resa där du minskar glappet mellan där du är och där du vill vara.
Den här resan in i dig själv handlar om att utgå från nuläget, utforska din längtan, din motivation, din inspi­ration och dina önskningar.

Längs vägen utforskar du vad som hindrar dig, vad som inte gagnar dig och förstår dina tidigare val och värde­ringar. Du upptäcker dina dolda skatter; styrkorna, talangerna och dina utveck­lings­om­råden.

Som ett resultat får du också kunskap om hur du kan hantera framtidens med- och motgångar. Alla dessa intryck och insikter kan du sedan dra nytta av när du gör nya priori­te­ringar. Och det bästa av allt; dina nya perspektiv skapar föränd­ringar. Föränd­ringar som verkligen fungerar och känns rätt för dig.

Livscoaching kan beskrivas som en resa