Coaching – Varför fungerar det? - Novus- utveckling och möjligheter