Coaching – Varför fungerar det? - Novus utveckling och möjligheter