Välmå­en­de­coaching - stärker ditt psykiska välmående

Välmå­en­de­coaching ökar ditt psykiska välmående och din psykiska hälsa i dag och minskar risken avsevärt för att senare under livet drabbas av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa kan vi alla drabbas av under perioder i livet. Det kan handla om perioder där livet erbjuder oss större utmaningar än vad vi känner att vi har resurser för att klara av på ett tillfreds­stäl­lande sätt. Dessa utmaningar kan i bland göra att vi känner att våra resurser tar slut, vilket kan leda till att vi känner oss dränerade på livskraft.

Vi lever i dag i den tid med många och ofta snabba föränd­ringar, vilket gör att vi ibland kan känna att vi tappar bort oss själv eller att vi tappar fotfästet för en period.

I perioder av större utmaningar kan det hända att vi lever på ett mindre hälsosamt sätt. Det kan handla om att vi äter och sover sämre, motio­nerar mindre, stressar mer, minskar vårt sociala umgänge och gör mindre av sådana aktivi­teter som vi normalt får energi och glädje av.

Vill du stärka ditt välmående?
Känner du dig vilsen?
På väg att bränna ut dig?
Har du tappat glädjen?
Känner du dig nedstämd?
Lever du ohållbart?
Lever du ohälsosamt?

Om något av detta stämmer in på dig kan du få god nytta av Välmå­en­de­coaching.

Jag har blivit stärkt i det jag vill och hittat dit där jag vill vara. Jag har kommit till insikt med vad som är viktigt för mig för att jag ska må bra.

Eva

Välmå­en­de­coaching - Stärk ditt psykiska välmående

För att vara fysiskt stark  och känna fysiskt välbe­fin­nande, behöver du träna och under­hålla din fysik regel­bundet. Att vara i fysiskt god form gör att du står bättre rustad för utmaningar som tex. infek­tioner, stress och andra utmaningar som livet erbjuder.

Även din psykiska hälsa behöver du under­hålla och träna för att stå starkt rustad inför de prövningar som ofta är en del av livet.

Välmå­en­de­coaching handlar om att göra en resan in i dig själv, där du hittar flera delar i att vara just du.  Den här resan handlar om att minska glappet mellan ditt nuvarande psykiska mående och ett ökat psykiskt välmående. Det handlar om att hitta just dina pussel­bitar till ett liv med balans, glädje och harmoni. Ett liv där du använder dina styrkor för att skapa ett liv i välmående.

Du upptäcker dina dolda skatter; styrkorna, talangerna och dina utveck­lings­om­råden. Dina frisk­fak­torer, de delar i ditt liv som ger dig energi och glädje, blir dina ledstjärnor på vägen till ökat välmående.  Längs vägen utforskar du vad som hindrar dig, vad som inte gagnar dig och förstår dina tidigare val och värde­ringar.

Du får också kunskap om hur du kan hantera framtidens med- och motgångar. Alla dessa intryck och insikter kan du sedan dra nytta av när du gör nya priori­te­ringar.

Och det bästa av allt; dina nya perspektiv skapar föränd­ringar. Föränd­ringar som verkligen fungerar och känns rätt för dig.

Välmå­en­de­coaching - Hur går det till

I Välmå­en­de­coaching arbetar vi struk­tu­rerat för att kartlägga och utveckla din psykiska hälsa, dvs öka ditt psykiska välmående.

Välmå­en­de­coaching fokuserar på att stärka och utveckla dina personliga styrkor och drivkrafter. Vi arbetar även med dina värde­ringar för att du ska öka din medve­tenhet om vad som är viktigt, på riktigt viktigt för dig.

När du agerar enligt dina värde­ringar och använder dina personliga styrkor och drivkrafter kommer du att hitta din väg till ökat välmående.

  • I samtal och med hjälp av övningar arbetar vi för att stärka och bygga din psykiska resliens, dvs din psykiska motstånds­kraft.
  • Vi utforskar vilka av dina styrkor du kan använda dig av för att göra skillnad i din tillvaro.
  • Vi utforskar vad som eventuellt kan vara hinder, och hur att överbrygga dessa,  på vägen till ökat välmående

Men en stärkt resiliens kommer du att stå bättre rustad inför kommande utmaningar som livet erbjuder.

Våra samtal sker i ett format som passar dig och din tillvaro

  • på min mottagning (Falken­bergska Kvarnen, Västerås)
  • digitalt via Zoom
  • över telefon

Varje session är 60 minuter.
Betala per tillfälle eller välj ett av mina rabat­terade coaching­paket.

Marie-Louice Wallin - Samtal, stresshantering, utveckling i Västerås

Den bästa versionen av mig själv - en kostnadsfri kurs

För varje människa som blir mer av sig själv och använder mer av sin potential blir världen en bättre plats för oss alla.

Vill du bidra till att världen blir en bättre plats? Välkommen till min kostnadsfria kurs "Den bästa versionen av mig själv".

Anmäl dig till kursen här