Coaching - Hur går det till?

Coaching kan beskrivas som en resa där du minskar glappet mellan där du är och där du vill vara.

Den här resan in i dig själv handlar om att utgå från nuläget, utforska din längtan, din motivation, din inspi­ration och dina önskningar. Längs vägen utforskar du vad som hindrar dig, vad som inte gagnar dig och förstår dina tidigare val och värde­ringar. Du upptäcker dina dolda skatter; styrkorna, talangerna och dina utveck­lings­om­råden.

Du får också kunskap om hur du kan hantera framtidens med - och motgångar. Alla dessa intryck och insikter kan du sedan dra nytta av när du gör nya priori­te­ringar. Och det bästa av allt; dina nya perspektiv skapar föränd­ringar. Föränd­ringar som verkligen fungerar och känns rätt för dig.

Jag har blivit stärkt i det jag vill och hittat dit där jag vill vara. Jag har kommit till insikt med vad som är viktigt för mig för att jag ska må bra.

Eva

Svaren finns inom dig

Genom våra möten och samtal lär du känna nya sidor av dig själv, växer som människa och får tillgång till din egen kraft och potential.

Du upptäcker vad du egent­ligen vill och vad som känns menings­fullt för att du ska må bra. Du utvecklar dig själv som person och din längtan efter en förändring för dig mot nya handlingar och resultat.

Ditt nya starkare och friare jag växer fram och presen­terar sig. Men vem är det egent­ligen? Vill du veta? Svaren finns inom dig själv och jag hjälper dig gärna att hitta dem, så att du kan bli den bästa versionen av dig själv.

Coaching- hur går det till? Svaren finns inom dig själv. Jag hjälper dig att hitta dem, så att du kan bli den bästa versionen av dig själv.

Samtal som gör skillnad

Som coach hjälper jag dig att minska glappet mellan där du är och där du önskar vara. Jag ställer frågor som ger dig vägar till både inre och yttre föränd­ringar. Som ett resultat av detta kan ditt nya, starka jag forma ett nytt och förbättrat liv. Ett liv du trivs med och där du använder hela din potential.

Jag är din vän på vägen, en profes­sionell samtals­partner och ett bollplank. En erfaren och engagerad medmän­niska som ställer frågor, hjälper dig att sortera dina gamla tankar och få nya insikter och perspektiv.

Du upptäcker vad som ger dig energi och vad som tar den ifrån dig. Du reflek­terar över tidigare val och utforskar vad som ger dig inspi­ration och motivation. Och du ser vad som är viktigt i ditt liv. Verkligen viktigt.

Coaching - Hur går det till

En klar bild ger en tydlig plan

Våra samtal skapar grunden till en konkret handlingsplan som hjälper dig att starta din föränd­ringsresa.

Din personliga plan blir den guide som visar vägen till en hållbar och balan­serad tillvaro med ökad livskva­litet där du befinner dig på rätt plats och gör rätt saker.

Som coach stödjer jag dig hela vägen från genom­fö­rande till uppföljning av din egen handlingsplan.

Mellan våra samtal arbetar du med att reflektera över de insikter du får under våra samtal. Du utforskar även nya sätt att agera på i din vardag.