Rekom­men­da­tioner Karriär­coaching

Jag känner stor tacksamhet för de rekom­men­da­tioner mina klienter och uppdrags­givare gett min under vägen.

Jag är tacksam för de förtroende jag gång på gång får av mina klienter i våra möten – och jag gläds med dem i sina framgångar mot ett ökat välbe­fin­nande – vare sig det handlar om coaching, stress­han­tering eller massage.

Det som var bra med jobbcoachingen var stödet och vägled­ningen plus att självin­sikten och själv­för­tro­endet bättrades på en hel del.

Anne

Det mest betydel­se­fulla i jobbcoachingen var nog lite av ”spark i baken” för att inte tappa sugen. Att få in tänket att man faktiskt kan mer än man tror och att inte ge upp. Att fortsätta jobba på även om det är trögt.

Berit

Det mest betydel­se­fulla för mig i jobbcoachingen var din förmåga att snabbt förstå mina behov. Det gick som på räls!

Victoria

Jag har fått redskap för att fatta beslut. Du har tillsammans med mig bollat tips och idéer. Dina frågor har gett mig nya infalls­vinklar.

Maria S