Hitta min balans

Har du bestämt dig för en förändring?
Vill du ha mer balans, energi och glädje i ditt liv?

HITTA MIN BALANS är kursen för dig som känner att stressen, och dess negativa effekter, har börjat ta en allt för stor plats i ditt liv.
Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för ökad balans, energi och glädje.

Du kommer att ha glädje och nytta av kursen vare sig du just nu befinner dig i ett läge med ökad stress, eller om du vill förebygga en framtida situation.
Eller om du helt enkelt vill skapa mer balans, energi och glädje i livet. Kunskap om stress, stres­sorer och frisk­fak­torer har du alltid glädje av.

Marie-Louice Wallin - Samtal och utveckling i Västerås

Du är den vikti­gaste personen i ditt liv

Jag önskar dig en framtid fylld med balans, energi och glädje. Detta är  viktiga faktorer för att du ska känna att du lever ett hållbart liv, ett liv där du är hållbar.
Välkommen till HITTA MIN BALANS!

Tack för ditt förtroende
/Marie-Louice

Anmälan

Kursen består av 6 delmoment. Du får ett nytt delmoment till din mail varannan dag. Kursen är kostnadsfri.

När du anmäler dig till kursen blir du samtidigt prenu­merant på mitt Nyhetsbrev där du får mer kunskap, inspi­ration och erbju­danden för ditt personliga ledarskap och välbe­fin­nande.


Hitta min balans är en intressant och pedagogisk kurs. En kurs många skulle behöva gå, om inte annat i förebyg­gande syfte.

Anna-Lena