Vad är stress? - Novus- utveckling och möjligheter