Stressreaktioner - Novus- utveckling och möjligheter