Vad skapar stress? - Novus- utveckling och möjligheter