Vad skapar stress? - Novus utveckling och möjligheter