Min tid

Tid upplevs ofta som en brist­faktor i dag. Vi känner ofta att tiden inte räcker till.
Det vi alla har gemensamt är att vi har 24 timmar / dynt till vårt förfo­gande.

Använder du din tid till rätt saker?

Behöver du göra nya priori­te­ringar för att må dina mål och optimera ditt välbe­fin­nande?

Denna övning hjälper tid att synliggöra vad du gör med din tid. Detta blir viktigt för att du ska kunna göra nya och medvetna val för hur du vill använda din tid, för att du ska använda den på bästa sätt.

Nuvarande situation

Önskad situation

Övningen är kostnadsfri.
När du laddar ned övningen blir du samtidigt prenu­merant på mitt Nyhetsbrev där du får mer
kunskap, inspi­ration och erbju­danden för ditt personliga ledarskap och välbe­fin­nande.